Про службу в органах місцевого самоврядування
Стаття 7. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування

Ст. 7 ЗУ Про службу в органах місцевого самоврядування вiд 07.06.2001 № 2493-III


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019
Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування визначається Конституцією України , законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" , "Про статус депутатів місцевих рад" , "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" , цим та іншими законами України.

Посадові особи місцевого самоврядування діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів місцевого самоврядування, а в Автономній Республіці Крим - також нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції.

На посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.