Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей

Скачать бесплатно Закон України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей від 20.12.1991 № 2011-XIIЗакон України Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей від 20.12.1991 № 2011-XII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Р о з д і л I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Соціальний захист військовослужбовців

Стаття 1-1. Законодавство про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей

Стаття 1-2. Гарантії соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей

Стаття 2. Заборона обмежень прав військовослужбовців

Стаття 3. Сфера дії цього Закону

Стаття 4. Забезпечення виконання законодавства щодо соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей

Р о з д і л II ПРАВА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Стаття 5. Забезпечення громадянських прав і свобод військовослужбовців

Стаття 6. Реалізація військовослужбовцями права на свободу світогляду і віросповідання

Стаття 7. Недоторканність військовослужбовця

Стаття 8. Основні права військовослужбовців, пов'язані з проходженням служби

Стаття 8-1. Право військовослужбовців на вибір місця проживання і виїзд за кордон

Стаття 9. Грошове забезпечення військовослужбовців

Стаття 9-1. Продовольче, речове та інше забезпечення військовослужбовців

Стаття 10. Службовий час і час відпочинку військовослужбовців

Стаття 10-1. Право військовослужбовців на відпустки. Порядок надання військовослужбовцям відпусток та відкликання з них

Стаття 11. Право військовослужбовців на охорону здоров'я та медичну допомогу

Стаття 12. Забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей жилими приміщеннями

Стаття 13. Право військовослужбовців та членів їх сімей на освіту

Стаття 14. Пільги військовослужбовцям та членам їх сімей

Стаття 15. Пенсійне забезпечення і допомога

Стаття 16. Одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві

Стаття 16-1. Особи, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги

Стаття 16-2. Розмір одноразової грошової допомоги

Стаття 16-3. Призначення і виплата одноразової грошової допомоги

Стаття 16-4. Підстави, за якими призначення і виплата одноразової грошової допомоги не здійснюються

Стаття 17. Відшкодування заподіяної шкоди

Стаття 18. Соціальні гарантії прав членів сімей військовослужбовців

Розділ III ПРАВО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА ОСКАРЖЕННЯ НЕПРАВОМІРНИХ РІШЕНЬ ТА ДІЙ, ОТРИМАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Стаття 19. Право військовослужбовця на оскарження неправомірних рішень та дій

Стаття 20. Право військовослужбовців на правову допомогу

Розділ IV ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ. НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 21. Відповідальність посадових осіб за порушення цього Закону

Статтю 22 виключено на підставі Закону № 1697-VII від 14.10.2014

Розділ V ФІНАНСУВАННЯ ВИТРАТ, ПОВ'ЯЗАНИХ З РЕАЛІЗАЦІЄЮ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 23. Фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією цього Закону

Прикінцеві положення