Про стандартизацію

Скачать бесплатно Закон України Про стандартизацію від 05.06.2014 № 1315-VIIЗакон України Про стандартизацію від 05.06.2014 № 1315-VII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера дії Закону

Стаття 3. Законодавство України у сфері стандартизації

Стаття 4. Мета стандартизації та основні принципи державної політики у сфері стандартизації

Стаття 5. Об’єкти стандартизації

Стаття 6. Нормативні документи

Стаття 7. Мова національних стандартів та кодексів усталеної практики

Стаття 8. Суб’єкти стандартизації

Стаття 9. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації

Стаття 10. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації

Стаття 11. Національний орган стандартизації

Стаття 12. Керівник національного органу стандартизації

Стаття 13. Керівна рада

Стаття 14. Комісія з апеляцій

Стаття 15. Технічні комітети стандартизації

Стаття 16. Підприємства, установи та організації, що здійснюють стандартизацію

Стаття 17. Основні засади розроблення національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них

Стаття 18. Пропозиції щодо проведення робіт з національної стандартизації

Стаття 19. Підготовка програми робіт з національної стандартизації

Стаття 20. Повідомлення про проекти національних стандартів, кодексів усталеної практики та зміни до них, запити щодо коментарів

Стаття 21. Прийняття і скасування національних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них

Стаття 22. Перевірка національних стандартів та кодексів усталеної практики

Стаття 23. Застосування національних стандартів та кодексів усталеної практики

Стаття 24. Інформаційне забезпечення

Стаття 25. Право власності на національні стандарти, кодекси усталеної практики та каталоги

Стаття 26. Використання коштів, одержаних від реалізації стандартів, кодексів усталеної практики та каталогів

Стаття 27. Міжнародне співробітництво у сфері стандартизації

Стаття 28. Джерела фінансування

Стаття 29. Витрати на виконання робіт із стандартизації

Прикінцеві та перехідні положення