Про статус депутатів місцевих рад

Скачать бесплатно Закон України Про статус депутатів місцевих рад № 93-IV від 11.07.2002Закон України Про статус депутатів місцевих рад № 93-IV від 11.07.2002 ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Цей Закон відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України визначає правовий статус депутата сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради (далі - місцева рада) як представника інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та рівноправного члена місцевої ради, встановлює гарантії депутатської діяльності та порядок відкликання депутата місцевої ради.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство про статус депутатів місцевих рад

Стаття 2. Депутат місцевої ради - представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу

Стаття 3. Депутат місцевої ради - повноважний і рівноправний член відповідної ради

Стаття 4. Виникнення і строк повноважень депутата місцевої ради

Стаття 5. Дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради

Стаття 6. Поєднання депутатської діяльності з виконанням виробничих або службових обов'язків

Стаття 7. Несумісність статусу депутата місцевої ради з деякими посадами та видами діяльності

Стаття 8. Депутатська етика

Стаття 9. Депутатське посвідчення та нагрудний знак депутата місцевої ради

Розділ II
ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ - ПРЕДСТАВНИК ІНТЕРЕСІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ, ВИБОРЦІВ СВОГО ВИБОРЧОГО ОКРУГУ
Глава 1 ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ

Стаття 10. Обов'язки депутата місцевої ради у виборчому окрузі

Стаття 11. Права депутата місцевої ради у виборчому окрузі

Глава 2 ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА КОЛЕКТИВНІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕПУТАТОМ МІСЦЕВОЇ РАДИ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ У ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ

Стаття 12. Розгляд депутатом місцевої ради пропозицій, заяв і скарг громадян

Стаття 13. Депутатське звернення

Стаття 14. Право депутата місцевої ради на невідкладний прийом та на одержання необхідної інформації

Стаття 15. Право депутата місцевої ради вимагати усунення порушення законності

Стаття 16. Звіти депутата місцевої ради перед виборцями та зустрічі з ними

Стаття 17. Доручення виборців

Розділ III
ДЕПУТАТ МІСЦЕВОЇ РАДИ - ПОВНОВАЖНИЙ ЧЛЕН РАДИ
Глава 1 ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ У РАДІ

Стаття 18. Обов'язки депутата місцевої ради у раді та її органах

Стаття 19. Права депутата місцевої ради у раді та її органах

Глава 2 СЕСІЙНІ ТА ПОЗАСЕСІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ У РАДІ ТА ЇЇ ОРГАНАХ

Стаття 20. Участь депутата в сесіях місцевої ради та засіданнях її органів

Стаття 21. Депутатський запит і депутатське запитання

Стаття 22. Порядок розгляду депутатського запиту

Стаття 23. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами місцевої ради на сесіях ради

Стаття 24. Право депутата місцевої ради порушувати питання про перевірку діяльності виконавчих органів ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, брати участь у здійсненні контролю за виконанням рішень ради

Стаття 25. Депутатські групи

Стаття 26. Порядок утворення депутатських груп

Стаття 27. Депутатські фракції

Стаття 28. Права депутатських груп, фракцій

Стаття 29. Участь депутата місцевої ради в роботі інших органів місцевого самоврядування

Стаття 29-1. Помічники-консультанти депутата місцевої ради

Розділ IV
ОСНОВНІ ГАРАНТІЇ ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 30. Непорушність повноважень депутата місцевої ради. Забезпечення умов для їх здійснення

Стаття 31. Особливості повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення депутату місцевої ради

Стаття 32. Звільнення депутата місцевої ради від виробничих або службових обов'язків для виконання депутатських повноважень

Стаття 33. Охорона трудових та інших прав депутата місцевої ради

Стаття 33-1. Підвищення професійного рівня депутатів місцевих рад

Стаття 34. Право депутата місцевої ради на безплатний проїзд

Стаття 35. Надання депутату місцевої ради інформаційної та юридичної допомоги

Стаття 36. Відповідальність за невиконання вимог закону щодо забезпечення гарантій депутатської діяльності

Розділ V
ВІДКЛИКАННЯ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ ЗА НАРОДНОЮ ІНІЦІАТИВОЮ

Стаття 37. Підстави для відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою

Стаття 38. Пропозиції про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою

Стаття 39. Повідомлення про створення ініціативної групи

Стаття 40. Збирання підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою

Стаття 41. Прийняття рішення про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою

{ Статтю 42 виключено на підставі Закону N 595-VIII від 14.07.2015 }

{ Статтю 43 виключено на підставі Закону N 595-VIII від 14.07.2015 }

{ Статтю 44 виключено на підставі Закону N 595-VIII від 14.07.2015 }

{ Статтю 45 виключено на підставі Закону N 595-VIII від 14.07.2015 }

Стаття 46. Оскарження рішень виборчої комісії

Стаття 47. Повторне порушення питання про відкликання депутата місцевої ради

Стаття 48. Гарантії прав депутата місцевої ради при розгляді питання про його відкликання

{ Статтю 49 виключено на підставі Закону N 595-VIII від 14.07.2015 }

Розділ VI
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 50. Зміна статусу або припинення повноважень депутата місцевої ради у зв'язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої

Прикінцеві положення