Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту

Скачать бесплатно Закон України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту від 22.10.1993 № 3551-XIIЗакон України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту від 22.10.1993 № 3551-XII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні завдання Закону

Стаття 2. Законодавство про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту

Стаття 3. Міжнародні договори України

Стаття 3-1. Єдиний державний реєстр ветеранів війни

Розділ II ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ СТАТУСУ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ОСІБ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ ЧИННІСТЬ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 4. Ветерани війни

Стаття 5. Учасники бойових дій

Стаття 6. Особи, які належать до учасників бойових дій

Стаття 7. Особи, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни

Стаття 8. Учасники війни

Стаття 9. Особи, які належать до учасників війни

Стаття 10. Особи, на яких поширюється чинність цього Закону

Стаття 11. Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Розділ III ПІЛЬГИ ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ ТА ГАРАНТІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Стаття 12. Пільги учасникам бойових дій та особам, прирівняним до них

Стаття 13. Пільги особам з інвалідністю внаслідок війни

Стаття 14. Пільги для учасників війни

Стаття 15. Пільги особам, на яких поширюється чинність цього Закону

Стаття 16. Пільги для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Розділ III-1
СТАТУС ПОСТРАЖДАЛИХ УЧАСНИКІВ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ, ПІЛЬГИ ТА ГАРАНТІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Стаття 16-1. Постраждалі учасники Революції Гідності

Розділ IV ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 17. Фінансування витрат, пов'язаних з введенням в дію цього Закону

Стаття 17-1. Виплата разової грошової допомоги

Стаття 18. Посвідчення та нагрудні знаки для осіб, на яких поширюється чинність цього Закону

Стаття 19. Поширення чинності цього Закону на громадян інших держав

Стаття 20. Громадські організації та інші об'єднання ветеранів війни

Статтю 21 виключено на підставі Закону № 1697-VII від 14.10.2014

Стаття 22. Оскарження рішень підприємств, установ і організацій, які надають пільги

Стаття 23. Відповідальність посадових осіб і громадян

Прикінцеві положення