Про стратегічну екологічну оцінку

Скачать бесплатно Закон України Про стратегічну екологічну оцінку від 20.03.2018 № 2354-VIIIЗакон України Про стратегічну екологічну оцінку від 20.03.2018 № 2354-VIII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера дії Закону

Стаття 3. Мета та принципи стратегічної екологічної оцінки

Стаття 4. Суб’єкти стратегічної екологічної оцінки

Розділ II
ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Стаття 5. Повноваження замовника документів державного планування

Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, щодо стратегічної екологічної оцінки

Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, щодо стратегічної екологічної оцінки

Стаття 8. Повноваження обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (відповідних підрозділів з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони здоров’я щодо стратегічної екологічної оцінки

Розділ III
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Стаття 9. Етапи здійснення стратегічної екологічної оцінки та основні вимоги до неї

Стаття 10. Визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Стаття 11. Звіт про стратегічну екологічну оцінку

Стаття 12. Громадське обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки

Стаття 13. Консультації з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки

Розділ IV
ТРАНСКОРДОННІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Стаття 14. Транскордонні консультації держави походження

Стаття 15. Транскордонні консультації зачепленої держави

Розділ V
ІНФОРМУВАННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГ ЙОГО ВИКОНАННЯ

Стаття 16. Інформування про затвердження документа державного планування

Стаття 17. Моніторинг

Прикінцеві та перехідні положення