Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні
Стаття 1. Дія Закону 

Ст. 1 ЗУ Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні від 11.12.2003 № 1382-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019
Дія цього Закону поширюється на громадян України, а також на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, відповідно до їх прав та свобод, передбачених Конституцією , законами чи міжнародними договорами України.