Про телебачення і радіомовлення

Скачать бесплатно Закон України Про телебачення і радіомовлення від 21.12.1993 № 3759-XIIЗакон України Про телебачення і радіомовлення від 21.12.1993 № 3759-XII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера дії Закону

Стаття 3. Законодавство про телебачення і радіомовлення

Стаття 4. Основні принципи державної політики у сфері телебачення і радіомовлення

Стаття 5. Гарантії свободи діяльності телерадіоорганізацій

Стаття 6. Неприпустимість зловживання свободою діяльності телерадіоорганізацій

Стаття 7. Державне управління та регулювання у сфері телерадіомовлення

Стаття 8. Захист економічної конкуренції у сфері телерадіомовлення

Стаття 9. Захист інтересів держави та національного телерадіовиробництва

Стаття 10. Мова аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації

Р о з д і л II
СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ І
РАДІОМОВЛЕННЯ. ЗАСНУВАННЯ, ФІНАНСУВАННЯ ТА
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЙ

Стаття 11. Структура національного телебачення і радіомовлення України

Стаття 12. Заснування телерадіоорганізацій та вимоги до їх установчих і статутних документів

Стаття 13. Державні телерадіоорганізації

{ Статтю 14 виключено на підставі Закону N 271-VIII від 19.03.2015 }

Стаття 15. Телерадіоорганізація Суспільного телерадіомовлення

Стаття 16. Комунальні телерадіоорганізації

Стаття 17. Приватні телерадіоорганізації

Стаття 18. Громадські телерадіоорганізації

Стаття 19. Фінансування телерадіоорганізацій

Стаття 20. Матеріально-технічна база телерадіоорганізації

Р о з д і л III
РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕЛЕРАДІОІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ, ЛІЦЕНЗУВАННЯ МОВЛЕННЯ ТА ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ СУБ'ЄКТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

Стаття 21. План розвитку національного телерадіоінформаційного простору

Стаття 22. Створення і розвиток каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж

Стаття 23. Ліцензування мовлення

Стаття 24. Заява про видачу (продовження) ліцензії на мовлення

Стаття 25. Конкурс на отримання ліцензії на мовлення

Стаття 26. Конкурсна гарантія

Стаття 27. Ліцензія на мовлення

Стаття 28. Програмна концепція мовлення телерадіоорганізації

Стаття 29. Залишення заяви про видачу ліцензії на мовлення без розгляду

Стаття 30. Відмова у видачі ліцензії на мовлення

Стаття 31. Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення та ліцензій провайдера програмної послуги

Стаття 32. Видача ліцензії на мовлення

Стаття 33. Продовження строку дії ліцензії на мовлення

Стаття 34. Видача дубліката ліцензії на мовлення

Стаття 35. Переоформлення ліцензії на мовлення

Стаття 36. Строк дії ліцензії на мовлення

Стаття 37. Анулювання ліцензії на мовлення

Стаття 38. Державна реєстрація та ведення Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення

Р о з д і л IV
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ В БАГАТОКАНАЛЬНИХ ТЕЛЕМЕРЕЖАХ. СИСТЕМИ КОЛЕКТИВНОГО ПРИЙОМУ. РЕТРАНСЛЯЦІЯ

Стаття 39. Мовлення в багатоканальних телемережах

Стаття 40. Ліцензування провайдерів програмної послуги

Стаття 41. Системи колективного прийому

Стаття 42. Ретрансляція телерадіопрограм та передач

Р о з д і л V
ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕЛЕРАДІОМОВЛЕННЯ

Стаття 43. Початок мовлення

Стаття 44. Кореспондентські пункти

Статтю 45 виключено на підставі Закону N 2938-VI від 13.01.2011

Стаття 46. Вихідні дані

Стаття 47. Дозвіл на право використання програм чи передач інших телерадіоорганізацій

Стаття 48. Облік аудіовізуальних творів та порядок зберігання їх копій (записів)

Стаття 49. Розповсюдження офіційних повідомлень та іншої обов'язкової інформації

Стаття 50. Діяльність телерадіоорганізацій під час виборчого процесу

Стаття 51. Мовлення в особливих обставинах

Стаття 52. Припинення мовлення

Стаття 53. Реклама

Стаття 54. Участь спонсорів у створенні телерадіопередач

Стаття 55. Анонси передач

Стаття 55-1. Особливості розповсюдження програм та передач з платними інтерактивними конкурсами (іграми, вікторинами) на каналах з обмеженим доступом

Р о з д і л VI
ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЙ ТА ЇХ ПРАЦІВНИКІВ

Стаття 56. Права телерадіоорганізацій

Стаття 57. Редакційний статут телерадіоорганізації

Стаття 58. Права творчого колективу та телерадіожурналістів

Стаття 59. Обов'язки телерадіоорганізації

Стаття 60. Обов'язки творчих працівників телерадіоорганізацій

Р о з д і л VII
ПРАВА ТЕЛЕГЛЯДАЧІВ І РАДІОСЛУХАЧІВ

Стаття 61. Захист прав телеглядачів, радіослухачів

Стаття 62. Захист суспільної моралі та забезпечення прав неповнолітніх і юнацтва

Стаття 63. Неприпустимість перекручення інформації

Стаття 64. Право на спростування

Стаття 65. Право на відповідь

Стаття 66. Відшкодування моральної шкоди

Стаття 67. Звільнення від відповідальності за поширення інформації, що не відповідає дійсності

Р о з д і л VIII
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

Стаття 68. Міжнародне співробітництво телерадіоорганізацій

Статтю 69 виключено на підставі Закону N 2938-VI від 13.01.2011

Р о з д і л IX
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

Стаття 70. Контроль та нагляд за дотриманням законодавства телерадіоорганізаціями і провайдерами програмної послуги

Стаття 71. Відповідальність за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення

Стаття 72. Санкції за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення

Стаття 73. Розгляд Національною радою питань про порушення телерадіоорганізацією або провайдером програмної послуги законодавства України та умов ліцензії

Стаття 74. Прийняття Національною радою рішення за результатами розгляду питання про порушення телерадіоорганізацією або провайдером програмної послуги законодавства України та умов ліцензії

Стаття 75. Виконання рішення про застосування санкції

Прикінцеві положення