Про теплопостачання

Скачать бесплатно Закон України Про теплопостачання вiд 02.06.2005 № 2633-IVЗакон України Про теплопостачання вiд 02.06.2005 № 2633-IV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера дії Закону

Стаття 3. Законодавство у сфері теплопостачання

Стаття 4. Норми, правила і стандарти у сфері теплопостачання

Стаття 5. Особливості відносин у сфері теплопостачання

Розділ II
ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Стаття 6. Принципи державної політики у сфері теплопостачання

Стаття 7. Напрями розвитку систем теплопостачання

Стаття 8. Державна підтримка та стимулювання у сфері теплопостачання

Розділ III
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Стаття 9. Засади державного управління у сфері теплопостачання

Стаття 10. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері теплопостачання

Стаття 11. Повноваження центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства

Стаття 12. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій у сфері теплопостачання

Стаття 13. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері теплопостачання

Стаття 14. Державний нагляд (контроль) у сфері теплопостачання

Розділ IV
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
У СФЕРІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Стаття 15. Засади державного регулювання діяльності у сфері теплопостачання

Стаття 16. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у сфері теплопостачання

Стаття 16-1. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій при регулюванні діяльності у сфері теплопостачання

Статтю 17 виключено на підставі Закону N 1540-VIII від 22.09.2016

Стаття 18. Антимонопольні обмеження

Розділ V
ПРИНЦИПИ ГОСПОДАРЮВАННЯ
У СФЕРІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Стаття 19. Основні принципи господарювання

Стаття 19-1. Порядок розрахунків за теплову енергію, для виробництва якої використовується природний газ, що постачається гарантованим постачальником

Стаття 20. Загальні засади формування тарифів на теплову енергію

Стаття 21. Конкурентні засади у сфері теплопостачання

Стаття 22. Умови зміни права власності та особливості правонаступництва зобов'язань у сфері теплопостачання

Стаття 23. Ліцензування діяльності у сфері теплопостачання

Стаття 24. Права та основні обов'язки споживача теплової енергії

Стаття 25. Права та основні обов'язки теплогенеруючої, теплотранспортної та теплопостачальної організацій

Стаття 26. Проектування, будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання

Стаття 26-1. Інвестиційна діяльність у сфері теплопостачання

Стаття 27. Охорона навколишнього середовища

Стаття 28. Постачання теплової енергії в умовах обмеження в постачанні енергоносіїв та введення надзвичайного стану і особливого періоду

Стаття 29. Особливості умов праці у сфері теплопостачання

Стаття 30. Страйки на об'єктах у сфері теплопостачання

Розділ VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Стаття 31. Штрафні санкції, що застосовуються до суб'єктів господарювання за правопорушення у сфері теплопостачання

Розділ VII
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Стаття 32. Міжнародне співробітництво у сфері теплопостачання

Стаття 33. Міжнародні договори України у сфері теплопостачання

Прикінцеві положення