Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції

Скачать бесплатно Закон України Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції від 02.09.2014 № 1669-VIIЗакон України Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції від 02.09.2014 № 1669-VII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Мораторій на виконання договірних зобов’язань та на нарахування пені та штрафів на основну суму заборгованості за кредитними та іншими договірними зобов’язаннями

Стаття 3. Мораторій на проведення перевірок органами і посадовими особами, уповноваженими законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності

Стаття 4. Особливості державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Стаття 5. Дія документів дозвільного характеру

Стаття 5-1. Особливості діяльності переміщених вищих навчальних закладів

Стаття 6. Звільнення від сплати за користування земельними ділянками державної та комунальної власності

Стаття 7. Скасування орендної плати за користування державним та комунальним майном і концесійного платежу за право на створення (будівництво) та/або управління (експлуатацію) державним та комунальним майном

Стаття 8. Мораторій на нарахування пені за несвоєчасне внесення платежів за житлово-комунальні послуги

Стаття 9. Заходи щодо збереження майна, що знаходиться в іпотеці

Стаття 9-1. Забезпечення реалізації права на спадкування

Стаття 9-2. Забезпечення реалізації права на освіту

Стаття 10. Підтвердження обставин непереборної сили

Стаття 11. Прикінцеві та перехідні положення