Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність

Скачать бесплатно Закон України Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність від 23.12.1998 № 353-XIVЗакон України Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність від 23.12.1998 № 353-XIV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Стаття 1. Визначення основних термінів 

Стаття 2. Законодавство про топографо-геодезичну і картографічну діяльність 

Стаття 3. Завдання законодавства про топографо-геодезичну і картографічну діяльність 

Стаття 4. Об'єкти топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

Стаття 5. Суб'єкти топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

Стаття 5-1. Професійна підготовка та кадрове забезпечення у сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності 

Стаття 5-2. Державний реєстр сертифікованих інженерів-геодезистів 

Стаття 6. Органи державного управління в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

Стаття 7. Компетенція Кабінету Міністрів України в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

Стаття 8. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

Стаття 9. Компетенція Міністерства оборони України та інших органів виконавчої влади в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

Стаття 10. Основні вимоги щодо здійснення топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

Стаття 11. Топографо-геодезичні і картографічні роботи загальнодержавного призначення 

Стаття 12. Організація виконання загальнодержавних топографо-геодезичних і картографічних робіт 

Стаття 13. Топографо-геодезичні і картографічні роботи спеціального призначення 

Стаття 16. Нормативно-технічна документація в сфері топографо-геодезичної та картографічної діяльності 

Стаття 17. Метрологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

Стаття 17-1. Технічне та технологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

Стаття 18. Державний облік топографо-геодезичних і картографічних робіт 

Стаття 19. Картографо-геодезичний фонд України 

Стаття 20. Порядок користування топографо-геодезичними і картографічними матеріалами 

Стаття 21. Фінансування топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

Стаття 22. Геодезичні пункти та їх охорона 

Стаття 23. Завдання державного геодезичного нагляду 

Стаття 24. Порядок здійснення державного геодезичного нагляду 

Стаття 25. Вирішення спорів з питань топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

Стаття 26. Відповідальність за порушення законодавства в сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

Стаття 27. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

Прикінцеві положення