Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність
Стаття 17. Метрологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності 

Ст. 17 ЗУ Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність від 23.12.1998 № 353-XIV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019
Метрологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності включає систему стандартів, еталонів, технічних умов, які є обов'язковими для виконання і визначають терміни і назви в цій галузі, режим використання приладів під час геодезичних спостережень, методів контролю за якістю геодезичних вимірювань, інші питання, пов'язані з топографо-геодезичною та картографічною діяльністю.

Метрологічне забезпечення топографо-геодезичної і картографічної діяльності здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, метрологічною службою Збройних Сил України у взаємодії з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, метрології, сертифікації, в установленому законодавством порядку. { Зміни до частини другої статті 17 див. в Законі N 5462-VI від 16.10.2012 }

  { Частину третю статті 17 виключено на підставі Закону N 1872-VI від 11.02.2010 }<