Про Товариство Червоного Хреста України

Скачать бесплатно Закон України Про Товариство Червоного Хреста України від 28.11.2002 № 330-IVЗакон України Про Товариство Червоного Хреста України від 28.11.2002 № 330-IV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Стаття 1. Товариство Червоного Хреста України (далі - Товариство) є всеукраїнською...

Стаття 2. Законодавство України про Товариство Червоного Хреста України та про...

Стаття 3. У цьому Законі наведені нижче терміни і поняття вживаються у такому...

Стаття 4. Організація діяльності, масштаби і методи діяльності організацій Товариства,...

Стаття 5. Товариство Червоного Хреста України - єдине в Україні Національне товариство...

Стаття 6. Товариство виконує свої завдання виходячи з основоположних принципів...

Стаття 7. Вищим керівним органом Товариства є з'їзд, його організацій -...

Стаття 8. Товариство використовує емблему Червоного Хреста у порядку, визначеному...

Стаття 9. Товариство в процесі своєї діяльності: здійснює збір різних видів...

Стаття 10. Товариство та його місцеві організації з моменту їх державної реєстрації...

Стаття 11. Товариство бере участь у міжнародній доброчинній, благодійній діяльності, в...

Стаття 12. Для досягнення цілей, передбачених Статутом Товариства, та виконання завдань...

Стаття 13. Україна відповідно до взятих на себе міжнародних зобов'язань забезпечує...

Стаття 14. Україна як учасник Женевських конвенцій 1949 року про захист жертв війни та...

Стаття 15. Громадяни України, а також підприємства, установи та організації,...

Стаття 16. Товариство, його місцеві організації, створені (засновані) ними підприємства...

Стаття 17. З суми коштів або вартості майна, добровільно перерахованих (переданих)...

Стаття 18. Товари та матеріальні цінності, які надходять, у тому числі і з-за кордону,...

Стаття 19. Державні та комунальні засоби масової інформації у разі виникнення...

Стаття 20. Служба розшуку Товариства отримує послуги, що надаються підприємствами...

Стаття 21. Товариство як юридична особа має право виступати учасником цивільно-правових...

Стаття 22. Товариство може мати у власності кошти, відокремлене та інше майно,...

Стаття 23. З метою виконання своїх статутних завдань Товариство, його органи та місцеві...

Стаття 24. Товариство, його органи та місцеві організації, а також створені (засновані)...

Стаття 25. Право власності від імені Товариства здійснюють його вищі статутні органи в...

Стаття 26. Товариство має право отримувати у порядку спадкування або як дарунок рухоме...

Стаття 27. Все рухоме та нерухоме майно, а також активи, які належать Товариству на...

Стаття 28. Кошти та інше майно Товариства, його органів і місцевих організацій,...

Стаття 29. За порушення вимог цього Закону особи несуть відповідальність згідно з...

Стаття 30. Службові і посадові особи та громадяни, винні в порушенні прав і свобод...

Стаття 31. Товариство, його органи і місцеві організації та їх члени (працівники та...

Стаття 32. На всіх працівників Товариства, які працюють за трудовим договором у системі...

Стаття 33. Правове регулювання відпусток працівників Товариства здійснюється згідно з...

Стаття 34. Товариство самостійно вирішує питання визначення умов та оплати праці...

Стаття 35. Товариство, його органи та місцеві організації надають підтримку органам...

Стаття 36. Товариство може бути ліквідоване відповідно до законодавства, Статуту...

Стаття 37. Державний контроль за діяльністю Товариства, в тому числі і порядком...

Прикінцеві положення