Про трубопровідний транспорт

Скачать бесплатно Закон України Про трубопровідний транспорт від 15.05.1996 № 192/96-ВРЗакон України Про трубопровідний транспорт від 15.05.1996 № 192/96-ВР ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності трубопровідного транспорту.

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Система трубопровідного транспорту України

Стаття 3. Законодавство про трубопровідний транспорт і його мета

Стаття 4. Сфера дії Закону про трубопровідний транспорт

Стаття 5. Суб'єкти правового регулювання відносин у галузі трубопровідного транспорту

Стаття 6. Основні принципи державної політики у сфері трубопровідного транспорту

Стаття 7. Трубопровідний транспорт як об'єкт власності

Стаття 8. Органи, що здійснюють державне управління у сфері трубопровідного транспорту

Стаття 9. Відносини підприємств, установ та організацій трубопровідного транспорту з місцевими органами державної виконавчої влади, представницькими органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями

Стаття 10. Контроль у сфері трубопровідного транспорту

Стаття 11. Землі трубопровідного транспорту

Стаття 12. Основи господарської діяльності підприємств, установ та організацій трубопровідного транспорту

Стаття 13. Ліцензування робіт на трубопровідному транспорті

Стаття 14. Організаційна структура підприємств, установ та організацій трубопровідного транспорту

Стаття 15. Оцінка впливу на довкілля на трубопровідному транспорті

Стаття 16. Права та обов'язки підприємств, установ та організацій трубопровідного транспорту

Стаття 17. Моніторинг на трубопровідному транспорті токсичних хімічних продуктів, зріджених вуглеводневих газів та широкої фракції легких вуглеводнів

Стаття 18. Організація роботи підприємств, установ та організацій трубопровідного транспорту в умовах надзвичайного стану

Стаття 19. Охорона об'єктів трубопровідного транспорту

Стаття 20. Відповідальність за порушення законодавства про трубопровідний транспорт

Стаття 21. Відшкодування шкоди та витрат

Стаття 22. Прикінцеві положення