Про тваринний світ

Скачать бесплатно Закон України Про тваринний світ від 13.12.2001 № 2894-IIIЗакон України Про тваринний світ від 13.12.2001 № 2894-III ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Стаття 1. Законодавство України про охорону, використання і відтворення тваринного світу 

Стаття 2. Завдання законодавства України про охорону, використання і відтворення тваринного світу 

Стаття 3. Об'єкти тваринного світу 

Стаття 4. Дикі тварини та інші об'єкти тваринного світу як природний ресурс загальнодержавного значення 

Стаття 5. Право власності на об'єкти тваринного світу 

Стаття 6. Право державної і комунальної власності на об'єкти тваринного світу 

Стаття 7. Право приватної власності на об'єкти тваринного світу 

Стаття 8. Припинення права приватної власності на об'єкти тваринного світу 

Стаття 9. Основні вимоги та принципи охорони, раціонального використання і відтворення тваринного світу 

Стаття 10. Права та обов'язки громадян у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 

Стаття 11. Державне управління та регулювання у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 

Стаття 12. Повноваження Кабінету Міністрів України у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 

Стаття 13. Повноваження уповноважених центральних органів виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу

Стаття 14. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 

Стаття 15. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 

Стаття 16. Загальне використання об'єктів тваринного світу 

Стаття 17. Спеціальне використання об'єктів тваринного світу 

Стаття 18. Збір за спеціальне використання об'єктів тваринного світу 

Стаття 19. Умови і підстави припинення права спеціального використання об'єктів тваринного світу 

Стаття 20. Види використання об'єктів тваринного світу 

Стаття 21. Мисливство 

Стаття 22. Право на полювання 

Стаття 23. Документи на право полювання 

Стаття 24. Організація і ведення мисливського господарства, полювання та надання у користування мисливських угідь 

Стаття 25. Рибальство 

Стаття 26. Промислове рибальство 

Стаття 27. Любительське і спортивне рибальство 

Стаття 28. Використання об'єктів тваринного світу в наукових, культурно-освітніх, виховних та естетичних цілях 

Стаття 29. Використання корисних властивостей життєдіяльності тварин 

Стаття 30. Використання диких тварин з метою отримання продуктів їх життєдіяльності 

Стаття 31. Добування (придбання) диких тварин з метою їх утримання і розведення у напіввільних умовах чи в неволі 

Стаття 32. Регулювання чисельності диких тварин 

Стаття 33. Права користувачів об'єктами тваринного світу 

Стаття 34. Обов'язки користувачів об'єктами тваринного світу 

Стаття 35. Гарантії та захист прав власників і користувачів об'єктами тваринного світу 

Стаття 36. Зміст охорони тваринного світу 

Стаття 37. Забезпечення охорони тваринного світу 

Стаття 37-1. Наукові дослідження в галузі охорони тваринного світу 

Стаття 38. Встановлення заборони та обмежень у використанні об'єктів тваринного світу 

Стаття 39. Охорона середовища існування, умов розмноження, шляхів міграції тварин 

Стаття 40. Запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів та експлуатації транспортних засобів 

Стаття 41. Обов'язковість урахування під час здійснення оцінки впливу на довкілля на стан тваринного світу

Стаття 42. Погодження місць будівництва підприємств, споруд та інших об'єктів, впровадження нової техніки, технології, матеріалів і речовин, що впливають або можуть вплинути на стан тваринного світу 

Стаття 43. Охорона тваринного світу на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України 

Стаття 44. Охорона, використання і відтворення рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин 

Стаття 45. Розведення в неволі рідкісних та таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин 

Стаття 46. Зоологічні колекції 

Стаття 47. Надання допомоги тваринам у разі їх захворювання або загрози загибелі під час стихійного лиха та надзвичайних екологічних ситуацій 

Стаття 48. Охорона тварин під час застосування пестицидів і агрохімікатів 

Стаття 49. Обмеження або заборона застосування на окремих територіях пестицидів і агрохімікатів 

Стаття 50. Переселення, акліматизація і схрещування диких тварин 

Стаття 51. Охорона тваринного світу від шкідливого впливу продуктів біотехнології 

Стаття 52. Урахування вимог охорони тваринного світу під час розроблення та встановлення екологічних нормативів 

Стаття 52-1. Заборонені знаряддя добування об'єктів тваринного світу 

Стаття 53. Ввезення в Україну і вивезення за її межі об'єктів тваринного світу та знарядь їх добування

Стаття 54. Обмеження прав власників і користувачів природних ресурсів в інтересах охорони, раціонального використання та відтворення тваринного світу 

Стаття 55. Моніторинг тваринного світу 

Стаття 56. Державний облік тварин та облік обсягів їх добування. Державний кадастр тваринного світу 

Стаття 57. Державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 

Стаття 58. Громадський контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 

Стаття 59. Компетенція уповноважених центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим щодо державного контролю за охороною, використанням і відтворенням тваринного світу

Стаття 60. Права посадових осіб уповноважених центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, що здійснюють державний контроль та управління в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, а також підприємств, установ і організацій, що здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу

Стаття 61. Правовий захист працівників, які здійснюють охорону і контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 

Стаття 62. Стимулювання працівників уповноважених органів виконавчої влади, громадських інспекторів, посадових осіб підприємств, установ та організацій, які здійснюють охорону, використання і відтворення тваринного світу

Стаття 63. Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу 

Стаття 64. Міжнародні договори 

Прикінцеві положення