Про угоди про розподіл продукції

Скачать бесплатно Закон України Про угоди про розподіл продукції вiд 14.09.1999 № 1039-XIVЗакон України Про угоди про розподіл продукції вiд 14.09.1999 № 1039-XIV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом

Стаття 3. Взаємовідносини органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час виконання цього Закону

Стаття 4. Визначення угоди про розподіл продукції

Стаття 5. Сторони угоди про розподіл продукції

Стаття 6. Умови укладення угоди про розподіл продукції

Стаття 7. Проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції

Розділ II
УКЛАДЕННЯ УГОД ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ

Стаття 8. Вимоги до угоди про розподіл продукції

Стаття 9. Особливі умови угод про розподіл продукції

Стаття 10. Розроблення проекту угоди про розподіл продукції

Стаття 11. Реєстрація та узгодження проекту угоди про розподіл продукції

Стаття 12. Особливості розроблення та узгодження багатосторонніх угод про розподіл продукції

Стаття 13. Порядок підписання угоди про розподіл продукції

Стаття 14. Строк дії угоди про розподіл продукції

Стаття 15. Державна реєстрація угоди про розподіл продукції

Розділ III
ВИКОНАННЯ УГОД ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ

Стаття 16. Виконання робіт, передбачених угодами про розподіл продукції

Стаття 17. Особливості користування надрами під час виконання угоди про розподіл продукції

Стаття 18. Обладнання, матеріали, устаткування та інше майно, необхідне для потреб угоди про розподіл продукції

Стаття 19. Розподіл виробленої продукції

Стаття 20. Право власності сторін угоди про розподіл продукції на вироблену продукцію

Стаття 21. Використання державної частини виробленої продукції відповідно до угоди про розподіл продукції

Стаття 22. Розпорядження частиною виробленої продукції, що належить інвестору

Стаття 23. Право власності на майно, створене або придбане інвестором для виконання угоди про розподіл продукції

Стаття 24. Інформація, отримана в результаті виконання угоди про розподіл продукції

Стаття 25. Податки, збори та інші обов'язкові платежі, що сплачуються під час виконання угоди про розподіл продукції

Стаття 26. Передача прав та обов'язків, визначених угодою про розподіл продукції

Стаття 27. Гарантії від змін у законодавстві

Стаття 28. Контроль за виконанням угоди про розподіл продукції

Стаття 29. Відповідальність сторін угоди про розподіл продукції

Стаття 30. Забезпечення виконання зобов'язань та відповідальності інвестора

Стаття 31. Вирішення спорів

Стаття 32. Імунітет держави

Розділ IV
ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ УГОД ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ

Стаття 33. Банківські рахунки

Стаття 34. Валютне регулювання

Розділ V
ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ

Стаття 35. Трудовий договір

Стаття 36. Міжнародні договори України

Прикінцеві положення