Про Український культурний фонд

Скачать бесплатно Закон України Про Український культурний фонд від 23.03.2017 № 1976-VIIIЗакон України Про Український культурний фонд від 23.03.2017 № 1976-VIII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

 
Цей Закон визначає правові, організаційні, фінансові засади діяльності Українського культурного фонду, метою створення якого є сприяння розвитку культури та мистецтв України, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримка культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір.

Стаття 1. Статус Українського культурного фонду

Стаття 2. Основні принципи діяльності Українського культурного фонду

Стаття 3. Завдання, функції та повноваження Українського культурного фонду

Стаття 4. Органи управління Українського культурного фонду

Стаття 5. Голова Українського культурного фонду

Стаття 6. Склад і порядок формування Наглядової ради Фонду

Стаття 7. Повноваження Наглядової ради Фонду та Голови Наглядової ради Фонду

Стаття 8. Дирекція Фонду

Стаття 9. Повноваження Дирекції Фонду

Стаття 10. Склад та порядок формування експертних рад Фонду

Стаття 11. Працівники Українського культурного фонду

Стаття 12. Діяльність Українського культурного фонду, пов’язана з підтримкою проектів

Стаття 13. Джерела формування коштів та майна Українського культурного фонду

Стаття 14. Використання коштів Українського культурного фонду

Стаття 15. Підзвітність та аудит діяльності Українського культурного фонду

Прикінцеві та перехідні положення