Про вибори депутатів місцевих та сільських рад
Стаття 59. Офіційні спостерігачі від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій

Ст. 59 ЗУ Про вибори депутатів місцевих та сільських рад від 10.07.2010 № 2487-VI


Втратив чинність
1. Офіційні спостерігачі від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій реєструються Центральною виборчою комісією. Порядок реєстрації офіційних спостерігачів від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій визначається Центральною виборчою комісією. Спостереження за виборами можуть вести всеукраїнські громадські організації, зареєстровані у встановленому законом порядку не менш як за 365 днів до дня виборів та до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним.

Заява щодо реєстрації офіційних спостерігачів від всеукраїнських громадських організацій подається відповідними організаціями за підписом керівника цієї організації, засвідчується її печаткою, разом із завіреною Міністерством юстиції України копією статуту цієї організації не пізніш як за десять днів до дня виборів.

Пропозиції щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій подаються іноземними державами, міжнародними організаціями безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України до Центральної виборчої комісії в установленому нею порядку не пізніш як за десять днів до дня виборів.

2. Рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації офіційних спостерігачів від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ять днів до дня виборів.

3. Громадяни України не можуть бути зареєстровані офіційними спостерігачами від іноземних держав чи міжнародних організацій. Громадяни України або іноземці чи особи без громадянства, які володіють українською мовою , можуть супроводжувати зареєстрованих офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій у межах виборчих дільниць та під час засідань виборчих комісій виключно для виконання функцій перекладача.

{ Частина третя статті 59 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2491-VI від 30.08.2010 }

4. Центральна виборча комісія видає зареєстрованим нею офіційним спостерігачам від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій посвідчення за встановленою нею формою.

5. Офіційні спостерігачі від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють свої повноваження на території України.

6. Офіційний спостерігач від всеукраїнської громадської організації, іноземної держави, міжнародної організації веде спостереження за виборчим процесом та має право:

1) бути присутнім на зустрічах кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, на передвиборних зборах, мітингах, засіданнях виборчих комісій;

2) знайомитися з матеріалами передвиборної агітації;

3) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, а також на засіданнях дільничних виборчих комісій при підрахунку голосів виборців та територіальних виборчих комісій при встановленні підсумків голосування;

4) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;

5) після проведення виборів публічно висловлювати свої пропозиції щодо організації проведення місцевих виборів та вдосконалення законодавства України з урахуванням у тому числі міжнародного досвіду, проводити прес-конференції з додержанням вимог законодавства України;

6) утворювати спільно з іншими офіційними спостерігачами від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій за погодженням з Центральною виборчою комісією тимчасові групи офіційних спостерігачів для координації своєї діяльності в межах повноважень, передбачених цим Законом.

7. Офіційні спостерігачі від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав, міжнародних організацій здійснюють спостереження самостійно і незалежно.

8. Міністерство закордонних справ України, інші органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та виборчі комісії сприяють офіційним спостерігачам від іноземних держав, міжнародних організацій у здійсненні ними повноважень.

{ Частина восьма статті 59 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2491-VI від 30.08.2010 }

9. Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності офіційних спостерігачів від всеукраїнських громадських організацій здійснюється за рахунок коштів відповідних організацій.

Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій здійснюється за рахунок коштів держав чи організацій, які направили цих спостерігачів в Україну, або за власні кошти цих спостерігачів.

10. Офіційні спостерігачі від всеукраїнських громадських організацій, іноземних держав та міжнародних організацій, не мають права втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують хід виборчого процесу або заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження; заповнювати замість виборця виборчий бюлетень або іншим чином порушувати таємницю голосування та використовувати свій статус у діяльності, не пов'язаній із спостереженням за ходом виборчого процесу. Ці обмеження поширюються на осіб, які відповідно до частини третьої цієї статті супроводжують офіційних спостерігачів, під час безпосередньої роботи з офіційним спостерігачем від іноземної держави, міжнародної організації.