Про виконавче провадження

Скачать бесплатно Закон України Про виконавче провадження вiд 02.06.2016 № 1404-VIIIЗакон України Про виконавче провадження вiд 02.06.2016 № 1404-VIII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Виконавче провадження

Стаття 2. Засади виконавчого провадження

Стаття 3. Рішення, що підлягають примусовому виконанню. Виконавчі документи

Стаття 4. Вимоги до виконавчого документа

Стаття 5. Органи та особи, які здійснюють примусове виконання рішень

Стаття 6. Виконання рішень іншими органами та установами

Стаття 7. Добровільне виконання рішень про стягнення періодичних платежів

Стаття 8. Автоматизована система виконавчого провадження

Стаття 9. Єдиний реєстр боржників

Стаття 10. Заходи примусового виконання рішень

Розділ II
СТРОКИ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Стаття 11. Загальні строки у виконавчому провадженні

Стаття 12. Строки пред’явлення виконавчих документів до виконання. Переривання строку давності пред’явлення виконавчого документа до виконання, поновлення пропущеного строку

Стаття 13. Строки прийняття рішень виконавцями та вчинення виконавчих дій

Розділ III
УЧАСНИКИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 14. Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій

Стаття 15. Сторони виконавчого провадження

Стаття 16. Представництво сторін у виконавчому провадженні

Стаття 17. Особи, які не можуть бути представниками у виконавчому провадженні

Стаття 18. Обов’язки і права виконавців, обов’язковість вимог виконавців

Стаття 19. Права і обов’язки сторін та інших учасників виконавчого провадження

Стаття 20. Участь експерта, спеціаліста та суб’єкта оціночної діяльності - суб’єкта господарювання у виконавчому провадженні

Стаття 21. Участь перекладача у виконавчому провадженні

Стаття 22. Залучення понятих у виконавчому провадженні

Стаття 23. Відводи у виконавчому провадженні

Розділ IV
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 24. Місце виконання рішення

Стаття 25. Особливості підвідомчості виконавчих проваджень органам державної виконавчої служби та утворення виконавчих груп

Стаття 26. Початок примусового виконання рішення

Стаття 27. Виконавчий збір

Стаття 28. Надсилання документів виконавчого провадження

Стаття 29. Час проведення виконавчих дій

Стаття 30. Особливості виконання кількох рішень у разі надходження на виконання кількох виконавчих документів щодо одного боржника

Стаття 31. Роз’яснення рішень, виконавчих документів, що підлягають примусовому виконанню

Стаття 32. Відкладення проведення виконавчих дій

Стаття 33. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення

Стаття 34. Зупинення вчинення виконавчих дій

Стаття 35. Строки зупинення вчинення виконавчих дій

Стаття 36. Розшук боржника, його майна, розшук дитини за виконавчим документом про відібрання дитини

Стаття 37. Повернення виконавчого документа стягувачу

Стаття 38. Зупинення виконавчого провадження у разі поновлення судом строку подання апеляційної скарги або прийняття такої апеляційної скарги до розгляду

Стаття 39. Закінчення виконавчого провадження

Стаття 40. Наслідки закінчення виконавчого провадження, повернення виконавчого документа

Стаття 41. Відновлення виконавчого провадження

Розділ V
ФІНАНСУВАННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 42. Кошти виконавчого провадження

Стаття 43. Додаткове авансування витрат виконавчого провадження

Стаття 44. Облік сум на рахунках органів державної виконавчої служби та приватних виконавців

Розділ VI
РОЗПОДІЛ СТЯГНУТИХ З БОРЖНИКА ГРОШОВИХ СУМ

Стаття 45. Розподіл стягнутих з боржника грошових сум

Стаття 46. Черговість задоволення вимог стягувачів у разі недостатності стягнутої суми для задоволення вимог стягувачів

Стаття 47. Порядок виплати стягнутих грошових сум

Розділ VII
ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО БОРЖНИКА

Стаття 48. Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно боржника

Стаття 49. Особливості звернення стягнення на кошти боржника в іноземній валюті та виконання рішень під час обчислення боргу в іноземній валюті

Стаття 50. Звернення стягнення на об’єкти нерухомого майна фізичної особи

Стаття 51. Звернення стягнення на заставлене майно

Стаття 52. Особливості звернення стягнення на кошти та майно боржника - юридичної особи, фізичної особи - підприємця

Стаття 53. Звернення стягнення на майно боржника, що перебуває в інших осіб

Стаття 53-1. Особливості звернення стягнення на частку учасника товариства з обмеженою відповідальністю, учасника товариства з додатковою відповідальністю

Стаття 54. Порядок виявлення дебіторської заборгованості боржника - юридичної особи, фізичної особи - підприємця

Стаття 55. Майно, на яке не може бути звернено стягнення

Стаття 56. Арешт і вилучення майна (коштів) боржника

Стаття 57. Визначення вартості майна боржника. Оцінка майна боржника

Стаття 58. Зберігання майна, на яке накладено арешт

Стаття 59. Зняття арешту з майна

Стаття 60. Передача стягувачу предметів, зазначених у виконавчому документі

Стаття 61. Реалізація майна, на яке звернено стягнення

Стаття 62. Виконання рішення про конфіскацію майна

Розділ VIII
ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ НЕМАЙНОВОГО ХАРАКТЕРУ

Стаття 63. Порядок виконання рішень, за якими боржник зобов’язаний вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення

Стаття 64. Виконання рішення про відібрання дитини

Стаття 64-1. Виконання рішення про встановлення побачення з дитиною, рішення про усунення перешкод у побаченні з дитиною

Стаття 65. Виконання рішення про поновлення на роботі

Стаття 66. Виконання рішення про виселення боржника

Стаття 67. Виконання рішення про вселення стягувача

Розділ IX
ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ, ПЕНСІЮ, СТИПЕНДІЮ ТА ІНШІ ДОХОДИ БОРЖНИКА

Стаття 68. Умови звернення стягнення на заробітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи боржника

Стаття 69. Відрахування із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника

Стаття 70. Розмір відрахувань із заробітної плати, пенсії, стипендії та інших доходів боржника

Стаття 71. Порядок стягнення аліментів

Стаття 72. Звернення стягнення на допомогу з державного соціального страхування та соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства

Стаття 73. Кошти, на які не може бути звернено стягнення

Розділ X
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

Стаття 74. Оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби

Розділ XI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Стаття 75. Відповідальність за невиконання рішення, що зобов’язує боржника вчинити певні дії, та рішення про поновлення на роботі

Стаття 76. Відповідальність за невиконання законних вимог виконавця та порушення вимог цього Закону

Розділ XII
ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ СТОСОВНО ІНОЗЕМЦІВ, ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ТА ІНОЗЕМНИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ

Стаття 77. Виконання рішень стосовно іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб

Стаття 78. Виконання рішень іноземних судів

Прикінцеві та перехідні положення

Стаття Додато. ПЕРЕЛІК майна, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами