Про Вищу раду правосуддя

Скачать бесплатно Закон України Про Вищу раду правосуддя від 21.12.2016 № 1798-VIIIЗакон України Про Вищу раду правосуддя від 21.12.2016 № 1798-VIII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Цей Закон визначає статус, повноваження, засади організації та порядок діяльності Вищої ради правосуддя.

Розділ I
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Глава 1. Загальні положення

Стаття 1. Статус Вищої ради правосуддя

Стаття 2. Нормативно-правові засади діяльності Вищої ради правосуддя

Стаття 3. Повноваження Вищої ради правосуддя

Стаття 4. Символи та місцезнаходження Вищої ради правосуддя

Глава 2. Склад Вищої ради правосуддя

Стаття 5. Склад Вищої ради правосуддя

Стаття 6. Вимоги та обмеження щодо членів Вищої ради правосуддя

Глава 3. Порядок обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя

Стаття 7. Принципи обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя

Стаття 8. Подання кандидатом на посаду члена Вищої ради правосуддя документів для обрання (призначення)

Стаття 9. Прийом документів від кандидатів та інші підготовчі дії для обрання (призначення) члена Вищої ради правосуддя

Стаття 10. Порядок обрання членів Вищої ради правосуддя з’їздом суддів України

Стаття 11. Порядок обрання членів Вищої ради правосуддя з’їздом адвокатів України

Стаття 12. Порядок обрання членів Вищої ради правосуддя всеукраїнською конференцією прокурорів

Стаття 13. Порядок обрання членів Вищої ради правосуддя з’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ

Стаття 14. Строки скликання з’їздів, конференції для обрання членів Вищої ради правосуддя

Стаття 15. Порядок голосування на з’їздах та конференції

Стаття 16. Порядок призначення членів Вищої ради правосуддя Президентом України

Стаття 17. Порядок обрання членів Вищої ради правосуддя Верховною Радою України

Стаття 18. Повноважність Вищої ради правосуддя

Глава 4. Статус члена Вищої ради правосуддя

Стаття 19. Присяга члена Вищої ради правосуддя

Стаття 20. Права та обов’язки члена Вищої ради правосуддя

Стаття 21. Гарантії діяльності членів Вищої ради правосуддя

Стаття 22. Голова Вищої ради правосуддя

Стаття 23. Заступник Голови Вищої ради правосуддя

Стаття 24. Звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади

Стаття 25. Припинення повноважень члена Вищої ради правосуддя

Глава 5. Структура Вищої ради правосуддя

Стаття 26. Структура та організація діяльності Вищої ради правосуддя

Стаття 27. Секретаріат Вищої ради правосуддя

Стаття 28. Служба інспекторів Вищої ради правосуддя

Стаття 29. Комісія з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя

Розділ II
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Глава 1. Здійснення повноважень Вищою радою правосуддя, її органами

Стаття 30. Засідання Вищої ради правосуддя, її органів

Стаття 31. Запити Вищої ради правосуддя, її органів та членів Вищої ради правосуддя

Стаття 32. Розподіл справ у Вищій раді правосуддя, її органах

Стаття 33. Відвід члена Вищої ради правосуддя

Стаття 34. Рішення Вищої ради правосуддя, її органів

Стаття 35. Оскарження рішення Вищої ради правосуддя, її органів

Глава 2. Участь у формуванні суддівського корпусу

Стаття 36. Розгляд Вищою радою правосуддя рекомендації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

Стаття 37. Рішення Вищої ради правосуддя щодо кандидата на посаду судді

Стаття 38. Оскарження рішення Вищої ради правосуддя щодо кандидата на посаду судді

Глава 3. Розгляд справ щодо порушення вимог щодо несумісності

Стаття 39. Відкриття справ щодо несумісності

Стаття 40. Порядок розгляду справ щодо несумісності

Стаття 41. Рішення Вищої ради правосуддя у справі щодо несумісності

Глава 4. Дисциплінарне провадження щодо суддів

Стаття 42. Дисциплінарне провадження

Стаття 43. Попередня перевірка дисциплінарної скарги

Стаття 44. Підстави для повернення дисциплінарної скарги

Стаття 45. Підстави для відмови у відкритті дисциплінарної справи

Стаття 46. Відкриття дисциплінарної справи

Стаття 47. Учасники дисциплінарної справи

Стаття 48. Підготовка дисциплінарної справи до розгляду

Стаття 49. Розгляд дисциплінарної справи

Стаття 50. Рішення у дисциплінарній справі

Глава 5. Розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора

Стаття 51. Розгляд скарги на рішення Дисциплінарної палати про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді

Стаття 52. Оскарження рішення Вищої ради правосуддя, ухваленого за результатами розгляду скарги на рішення Дисциплінарної палати

Стаття 53. Розгляд скарги на рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора

Стаття 54. Оскарження рішення Вищої ради правосуддя, ухваленого за результатами розгляду скарги на рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора

Глава 6. Звільнення судді з посади

Стаття 55. Звільнення судді з посади за загальними обставинами

Стаття 56. Звільнення судді з посади за особливими обставинами

Стаття 57. Оскарження рішення Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади

Глава 7. Надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом

Стаття 58. Подання про надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом

Стаття 59. Порядок розгляду подання про надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом

Стаття 60. Рішення Вищої ради правосуддя про надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом

Стаття 61. Оскарження рішення Вищої ради правосуддя про надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом

Глава 8. Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя

Стаття 62. Підстави тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя

Стаття 63. Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності

Стаття 64. Продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності

Стаття 65. Оскарження рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя чи рішення про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності

Стаття 66. Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя при проведенні кваліфікаційного оцінювання

Стаття 67. Оскарження рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя при проведенні кваліфікаційного оцінювання

Стаття 68. Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя в порядку дисциплінарної відповідальності

Стаття 69. Оскарження рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя в порядку дисциплінарної відповідальності

Глава 9. Переведення суддів

Стаття 70. Переведення судді з одного суду до іншого

Стаття 71. Порядок розгляду питання про переведення судді з одного суду до іншого та ухвалення Вищою радою правосуддя рішення

Стаття 72. Оскарження рішення Вищої ради правосуддя про переведення судді

Глава 10. Вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя

Стаття 73. Заходи щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя

Стаття 74. Подання Вищої ради правосуддя

Прикінцеві та перехідні положення