Про всеукраїнський референдум
Стаття 41. Закордонні дільниці з всеукраїнського референдуму

Ст. 41 ЗУ Про всеукраїнський референдум від 06.11.2012 № 5475-VI


Втратив чинність
1. Закордонні дільниці з всеукраїнського референдуму утворюються Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за тридцять п'ять днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі за поданням Міністерства закордонних справ України.

Закордонні дільниці з всеукраїнського референдуму утворюються при дипломатичних та інших офіційних представництвах і консульських установах України за кордоном, у військових частинах (формуваннях), дислокованих за межами України.

Подання Міністерства закордонних справ України повинно надійти до Центральної виборчої комісії не пізніш як за тридцять вісім днів до дня голосування на всеукраїнському референдумі. Таке подання підписується Міністром закордонних справ України та скріплюється печаткою Міністерства. У поданні зазначаються:

1) назва іноземної держави, в якій утворюється закордонна дільниця;

2) назва та адреса дипломатичного, іншого офіційного представництва чи консульської установи України за кордоном, при якому утворюється дільниця, найменування та адреса військової частини (формування), дислокованої за межами України;

3) назва та адреса приміщення для голосування;

4) наявність письмової згоди компетентних органів влади країни перебування на утворення закордонної дільниці з всеукраїнського референдуму, у тому числі з приміщенням для голосування за межами офіційного представництва чи консульської установи України;

5) межі кожної закордонної дільниці з всеукраїнського референдуму з урахуванням територій консульських округів або їх частин;

6) орієнтовна кількість учасників всеукраїнського референдуму, які будуть внесені до списків учасників всеукраїнського референдуму на відповідній дільниці.

2. Перелік держав, де проживає значна кількість учасників всеукраїнського референдуму, визначається Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за сорок два дні до дня голосування на всеукраїнському референдумі за поданням Міністерства закордонних справ України.

В окремих випадках закордонна дільниця з всеукраїнського референдуму може бути утворена з приміщенням для голосування за межами приміщення офіційного представництва чи консульської установи України. Така закордонна дільниця з всеукраїнського референдуму може бути утворена тільки на території великих міст держави, у яких проживає чи перебуває не менше однієї тисячі громадян України, які мають право участі у всеукраїнському референдумі. Для забезпечення своєчасного утворення закордонних дільниць з всеукраїнського референдуму Міністерство закордонних справ України невідкладно після оголошення рішення про проведення всеукраїнського референдуму звертається до органів влади іноземних держав з проханням дати згоду, зокрема, на утворення дільниць з всеукраїнського референдуму з приміщенням для голосування за межами приміщень офіційних представництв, консульських установ України.

3. Центральна виборча комісія своїм рішенням визначає межі кожної закордонної дільниці; назву та адресу дипломатичного, іншого офіційного представництва чи консульської установи України за кордоном, при якому утворюється дільниця, чи найменування та місце дислокації військової частини (формування), дислокованої за межами України; визначає приміщення для голосування на закордонній дільниці з всеукраїнського референдуму; встановлює єдину нумерацію закордонних дільниць з всеукраїнського референдуму.

Розділ IV
КОМІСІЇ РЕФЕРЕНДУМУ