Про забезпечення прозорості у видобувних галузях

Скачать бесплатно Закон України Про забезпечення прозорості у видобувних галузях № 2545-VIII від 18.09.2018Закон України Про забезпечення прозорості у видобувних галузях № 2545-VIII від 18.09.2018 ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Цей Закон визначає правові засади регулювання та організації збирання, розкриття та поширення інформації з метою забезпечення прозорості та запобігання корупції у видобувних галузях в Україні.

Цей Закон спрямований на виконання міжнародних зобов’язань України у зв’язку з приєднанням до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях (далі - ІПВГ), а також на імплементацію актів законодавства Європейського Союзу в частині підвищення прозорості господарської діяльності у видобувних галузях, а саме Директиви 2013/34/ЄС Європейського Парламенту і Ради про щорічну фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність та пов’язані з ними звіти певних типів компаній, що вносить зміни до Директиви 2006/43/ЄC Європейського Парламенту і Ради та скасовує Директиву Ради 78/660/ЄEC і 83/349/ЄEC, Директиви 2013/50/ЄС Європейського Парламенту і Ради, що вносить зміни до Директиви 2004/109/ЄС Європейського Парламенту і Ради про гармонізацію вимог до прозорості стосовно інформації про емітентів, чиї цінні папери допущені до торгів на регульованому ринку, Директиви 2003/71/ЄС Європейського Парламенту і Ради про проспект торгів, що публікується у випадках, коли цінні папери пропонуються для продажу приватним особам або допущені до торгів, та Директиви Комісії 2007/14/ЄC, що встановлює детальні правила для імплементації окремих положень Директиви 2004/109/ЄC.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера дії Закону

Розділ II
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 3. Мета розкриття інформації

Стаття 4. Суб’єкти розкриття інформації

Стаття 5. Способи розкриття інформації

Стаття 6. Звіт про платежі на користь держави

Стаття 7. Звіт про отримані платежі

Стаття 8. Вимоги до створення багатосторонньої групи з імплементації ІПВГ

Стаття 9. Консолідований звіт про платежі на користь держави

Стаття 10. Звіт ІПВГ

Стаття 11. Інформація про спеціальні дозволи на користування надрами та про істотні умови угод про користування надрами

Стаття 12. Строки та порядок розкриття інформації

Стаття 13. Відкритість доступу до інформації

Розділ III
ЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ У ВИДОБУВНИХ ГАЛУЗЯХ

Стаття 14. Відповідальність суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, материнських підприємств у видобувних галузях за порушення законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях

Стаття 15. Відповідальність посадових осіб отримувачів платежів, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері енергетики та вугільної промисловості, центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, за порушення законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях

Стаття 16. Оскарження рішень у справах про порушення законодавства про забезпечення прозорості у видобувних галузях

Прикінцеві та перехідні положення