Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
Стаття 5. Відображення органами державної статистики показників становища жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства

Ст. 5 ЗУ Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків від 08.09.2005 № 2866-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Центральний орган виконавчої влади в галузі статистики забезпечує збирання, опрацювання, аналіз, поширення, збереження, захист та використання статистичних даних щодо показників становища жінок і чоловіків у всіх сферах життя суспільства, а також щодо насильства за ознакою статі, які є репрезентативними та зіставними, згруповані за статтю і збираються на постійній основі.

Статистичні дані, зазначені в частині першій цієї статті, є невід'ємною складовою державної статистичної звітності.