Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень

Скачать бесплатно Закон України Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень від 18.11.2003 № 1255-IVЗакон України Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень від 18.11.2003 № 1255-IV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера дії Закону

Стаття 2. Визначення термінів

Розділ II
ОБТЯЖЕННЯ РУХОМОГО МАЙНА

Стаття 3. Поняття обтяження

Стаття 4. Види обтяжень

Стаття 5. Предмет обтяження

Стаття 6. Сфера дії обтяження

Стаття 7. Опис предмета обтяження

Стаття 8. Використання та збереження предмета обтяження

Стаття 9. Відчуження предмета обтяження

Стаття 10. Відчуження рухомого майна або передача його у забезпечення боржником, який не мав на це права

Розділ III
РЕЄСТРАЦІЯ І ПРІОРИТЕТ ОБТЯЖЕНЬ

Стаття 11. Реєстрація обтяжень

Стаття 12. Правові наслідки реєстрації обтяження

Стаття 13. Зміна відомостей про обтяження

Стаття 14. Пріоритет обтяження, який визначається на підставі реєстрації

Стаття 15. Пріоритет обтяження рухомих речей, які є предметом купівлі-продажу в кредит

Стаття 16. Пріоритет обтяжень, що виникли внаслідок передачі прав за цінними паперами

Стаття 16-1. Пріоритет обтяжень, що виникли внаслідок обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера - власника домінуючого контрольного пакета акцій

Стаття 17. Реєстрація і пріоритет обтяження рухомого майна, яке стане власністю боржника в майбутньому

Стаття 18. Реєстрація і пріоритет обмеження (обтяження) єдиного майнового комплексу підприємства

Стаття 19. Пріоритет обтяжень рухомого майна, яке зазнало перетворень

Стаття 19-1. Обтяження, предметом яких є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку

Стаття 20. Відступлення пріоритету

Розділ IV
ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНІ ОБТЯЖЕННЯ

Стаття 21. Види забезпечувальних обтяжень

Стаття 22. Вимоги, які забезпечуються обтяженням

Стаття 23. Права обтяжувача за забезпечувальним обтяженням

Стаття 24. Звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження

Стаття 25. Реалізація предмета забезпечувального обтяження за рішенням суду

Стаття 26. Позасудові способи звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження

Стаття 27. Порядок повідомлення про порушення забезпеченого обтяженням зобов'язання

Стаття 28. Правові наслідки невиконання вимоги обтяжувача

Стаття 29. Передача обтяжувачу права власності на предмет забезпечувального обтяження

Стаття 30. Право обтяжувача на продаж предмета забезпечувального обтяження

Стаття 31. Розподіл доходів від продажу предмета забезпечувального обтяження

Стаття 32. Реалізація права грошової вимоги, яке є предметом забезпечувального обтяження

Стаття 33. Додаткові способи звернення стягнення за забезпечувальними обтяженнями, предметом яких є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, або цінні папери

Розділ V
ІНШІ ДОГОВІРНІ ОБТЯЖЕННЯ

Стаття 34. Види договірних обтяжень

Стаття 35. Права боржника за договірними обтяженнями

Стаття 36. Права обтяжувача за договірними обтяженнями

Розділ VI
ПУБЛІЧНІ ОБТЯЖЕННЯ

Стаття 37. Види публічних обтяжень

Стаття 38. Права за публічним обтяженням

Стаття 39. Реєстрація та пріоритет публічного обтяження

Стаття 40. Звернення стягнення на предмет публічного обтяження

Стаття 41. Припинення публічного обтяження

Розділ VII
ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ОБТЯЖЕНЬ РУХОМОГО МАЙНА

Стаття 42. Держатель Державного реєстру

Стаття 43. Підстави для внесення записів до Державного реєстру

Стаття 44. Порядок внесення записів до Державного реєстру

Стаття 45. Надання витягів з Державного реєстру

Стаття 46. Плата за послуги Державного реєстру

Розділ VIII
ОБТЯЖЕННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ОБОРОТІ

Стаття 47. Право, що застосовується до обтяжень у міжнародному обороті

Стаття 48. Реєстрація обтяжень у міжнародному обороті

Прикінцеві положення