Про загальнообов язкове державне пенсійне страхування

Скачать бесплатно Закон України Про загальнообов язкове державне пенсійне страхування від 09.07.2003 № 1058-IVЗакон України Про загальнообов язкове державне пенсійне страхування від 09.07.2003 № 1058-IV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні

Стаття 3. Суб'єкти системи пенсійного забезпечення в Україні

Стаття 4. Законодавство про пенсійне забезпечення в Україні

Стаття 5. Сфера дії Закону

Стаття 6. Соціальні виплати непрацездатним громадянам

Стаття 7. Принципи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Стаття 8. Право громадян України на отримання пенсійних виплат та соціальних послуг

Стаття 9. Види пенсійних виплат і соціальних послуг

Стаття 10. Право вибору пенсійних виплат

Стаття 11. Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню

Стаття 12. Добровільна участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Стаття 13. Припинення участі в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Стаття 14. Страхувальники

Стаття 15. Платники страхових внесків

Стаття 16. Права та обов'язки застрахованої особи

Статтю 17 виключено на підставі Закону N 2464-VI від 08.07.2010

Статтю 18 виключено на підставі Закону N 2464-VI від 08.07.2010

Статтю 19 виключено на підставі Закону N 2464-VI від 08.07.2010

Стаття 20. Обчислення та сплата страхових внесків

Стаття 21. Персоніфікований облік у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Стаття 22. Інформація у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Стаття 23. Розгляд спорів

Розділ II СТРАХОВИЙ СТАЖ У СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ

Стаття 24. Періоди, з яких складається страховий стаж

Стаття 25. Коефіцієнт страхового стажу

Розділ III ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ У СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ

Стаття 26. Умови призначення пенсії за віком

Стаття 27. Розмір пенсії за віком

Стаття 28. Мінімальний розмір пенсії за віком

Стаття 29. Підвищення розміру пенсії за віком у разі відстрочки часу її призначення

Розділ IV ПЕНСІЇ ПО ІНВАЛІДНОСТІ В СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ

Стаття 30. Умови призначення пенсії по інвалідності

Стаття 31. Групи інвалідності

Стаття 32. Страховий стаж, необхідний для призначення пенсії по інвалідності

Стаття 33. Розмір пенсії по інвалідності

Стаття 34. Період, на який призначається пенсія по інвалідності

Стаття 35. Строк виплати пенсії по інвалідності в разі зміни групи інвалідності або відновлення працездатності

Розділ V ПЕНСІЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА В СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ

Стаття 36. Умови призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника

Стаття 37. Розмір пенсії у зв'язку з втратою годувальника

Стаття 38. Період, на який призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника. Зміна розміру пенсії

Стаття 39. Призначення однієї пенсії у зв'язку з втратою годувальника на всіх членів сім'ї. Виділення частки пенсії

Розділ VI ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ (ДОХОДУ) ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЇ У СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ. ПРИЗНАЧЕННЯ, ПЕРЕРАХУНОК ТА ВИПЛАТА ПЕНСІЇ

Стаття 40. Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії

Стаття 41. Виплати (доходи), що враховуються в заробітну плату (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії

Стаття 42. Індексація та перерахунок пенсій

Стаття 43. Перерахунок пенсій, призначених до набрання чинності цим Законом

Стаття 44. Порядок звернення за призначенням (перерахунком) пенсії

Стаття 45. Строки призначення (перерахунку) та виплати пенсії

Стаття 46. Виплата пенсії за минулий час

Стаття 47. Виплата пенсії

Стаття 48. Виплата пенсії особам, які перебувають на повному державному утриманні

Стаття 48-1. Виплата пенсій особам, засудженим до обмеження волі або позбавлення волі на певний строк

Стаття 49. Припинення та поновлення виплати пенсії

Стаття 50. Утримання надміру виплачених сум пенсій. Відрахування з пенсій

Стаття 51. Виплата пенсії у разі виїзду за кордон

Стаття 52. Виплата недоотриманої пенсії у зв'язку зі смертю пенсіонера

Стаття 53. Розмір допомоги на поховання пенсіонера

Розділ VII ПЕНСІЙНІ ВИПЛАТИ ЗА РАХУНОК КОШТІВ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

Стаття 54. Види пенсійних виплат за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування

Стаття 55. Порядок укладення та оплати договору страхування довічної пенсії

Стаття 56. Умови та порядок отримання одноразової виплати

Стаття 57. Види довічних пенсій

Розділ VIII ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ УПРАВЛІННЯ В СОЛІДАРНІЙ СИСТЕМІ

Стаття 58. Пенсійний фонд

Стаття 59. Органи управління Пенсійного фонду

Стаття 60. Правління Пенсійного фонду

Стаття 61. Повноваження правління Пенсійного фонду

Стаття 62. Голова правління Пенсійного фонду та його заступники

Стаття 63. Виконавча дирекція Пенсійного фонду та її територіальні органи

Стаття 64. Права та обов'язки виконавчої дирекції Пенсійного фонду та її територіальних органів

Стаття 65. Наглядова рада Пенсійного фонду

Стаття 66. Голова Наглядової ради та його заступники

Стаття 67. Засідання Наглядової ради

Стаття 68. Повноваження Наглядової ради

Стаття 69. Вимоги до членів правління Пенсійного фонду та Наглядової ради

Стаття 70. Вимоги до посадових осіб виконавчої дирекції Пенсійного фонду

Розділ IX КОШТИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

Стаття 71. Бюджет Пенсійного фонду

Стаття 72. Джерела формування коштів Пенсійного фонду

Стаття 73. Використання коштів Пенсійного фонду

Стаття 74. Резерв коштів Пенсійного фонду

Стаття 75. Резерв коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах

Стаття 76. Облік коштів Пенсійного фонду

Стаття 77. Актуарні розрахунки. Актуарії

Розділ X СУБ'ЄКТИ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

Стаття 78. Накопичувальний фонд

Стаття 79. Джерела формування накопичувальної системи пенсійного страхування та використання її коштів

Стаття 80. Пенсійні активи накопичувальної системи пенсійного страхування

Стаття 81. Рада Накопичувального фонду

Стаття 82. Повноваження Ради Накопичувального фонду

Стаття 83. Засідання Ради Накопичувального фонду

Стаття 84. Радник з інвестиційних питань

Стаття 85. Компанії з управління активами

Стаття 86. Повноваження компанії з управління активами

Стаття 87. Припинення повноважень компанії з управління активами

Стаття 88. Обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами

Стаття 89. Вимоги до основних напрямів інвестиційної політики та нормативів інвестування пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування

Стаття 90. Порядок проведення конкурсу для обрання компаній з управління активами, радника з інвестиційних питань, зберігача та аудитора Накопичувального фонду

Стаття 91. Технічне завдання конкурсу

Стаття 92. Тендерна документація

Стаття 93. Проведення конкурсу

Стаття 94. Визначення переможця конкурсу

Стаття 95. Вимоги до договорів

Стаття 96. Порядок оприлюднення інформації про стан пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування

Стаття 97. Інформація про Накопичувальний фонд та накопичувальну систему пенсійного страхування, яка підлягає щорічному офіційному оприлюдненню

Стаття 98. Надання застрахованим особам інформації про пенсійні активи

Розділ XI ЗБЕРІГАННЯ ПЕНСІЙНИХ АКТИВІВ НАКОПИЧУВАЛЬНОГО ФОНДУ

Стаття 99. Зберігач

Стаття 100. Зберігання пенсійних активів у цінних паперах

Стаття 101. Винагорода зберігача

Стаття 102. Відповідальність зберігача

Розділ XII ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА НАГЛЯД У СФЕРІ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

Стаття 103. Органи державного регулювання та нагляду

Стаття 104. Основні завдання національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо нагляду в накопичувальній системі пенсійного страхування

Розділ XIII ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ СТРАХУВАЛЬНИКІВ
ТА ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

Стаття 105. Порядок оскарження дій страхувальників, виконавчих органів Пенсійного фонду

Розділ XIV ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ

Стаття 106. Відповідальність страхувальників, банків, організацій, що здійснюють виплату і доставку пенсій, та їх посадових осіб

Стаття 107. Відповідальність Пенсійного фонду, його органів та посадових осіб за порушення у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Стаття 108. Відповідальність компанії з управління активами

Стаття 109. Відповідальність радника з інвестиційних питань

Стаття 110. Відповідальність організації, що здійснює виплату і доставку пенсій

Стаття 111. Відповідальність страхової організації

Стаття 112. Відповідальність аудитора

Стаття 113. Гарантії прав і законних інтересів застрахованих осіб

Розділ XIV-1
ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН

Стаття 114. Пенсія за віком на пільгових умовах та за вислугу років для окремих категорій працівників

Стаття 115. Пенсійне забезпечення окремих категорій громадян

Прикінцеві положення