Про загальну середню освіту

Скачать бесплатно Закон України Про загальну середню освіту від 13.05.1999 № 651-XIVЗакон України Про загальну середню освіту від 13.05.1999 № 651-XIV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Законодавство України про загальну середню освіту

Стаття 2. Основні завдання законодавства України про загальну середню освіту

Стаття 3. Загальна середня освіта

Стаття 4. Система загальної середньої освіти

Стаття 5. Завдання загальної середньої освіти

Стаття 6. Здобуття повної загальної середньої освіти

Стаття 7. Мова навчання і виховання у закладах загальної середньої освіти

Розділ II ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ТА ІНШІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Стаття 8. Заклад загальної середньої освіти

Стаття 9. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти

Стаття 10. Статус закладу загальної середньої освіти

Стаття 11. Створення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти

Розділ III ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Стаття 12. Термін навчання

Стаття 13. Форми навчання

Стаття 14. Наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти

Стаття 15. Освітня програма

Стаття 16. Навчальний рік та режим роботи закладу загальної середньої освіти

Стаття 16-1. Інклюзивне навчання

Стаття 17. Виховний процес у закладах загальної середньої освіти

Стаття 18. Зарахування учнів

Розділ IV УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Стаття 19. Учасники освітнього процесу

Стаття 20. Учень (вихованець)

Стаття 21. Соціальний захист учнів (вихованців)

Стаття 22. Охорона та зміцнення здоров'я учнів (вихованців)

Стаття 23. Заохочення учнів (вихованців)

Стаття 24. Педагогічні працівники

Стаття 25. Педагогічне навантаження

Стаття 26. Трудові відносини в системі загальної середньої освіти

Стаття 27. Атестація та підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Стаття 28. Права та обов'язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти

Стаття 29. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють

Розділ V ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Стаття 30. Поняття Державного стандарту загальної середньої освіти

Стаття 31. Розроблення та затвердження Державних стандартів загальної середньої освіти

Стаття 32. Зміст Державних стандартів загальної середньої освіти

Стаття 33. Додержання Державних стандартів загальної середньої освіти

Стаття 34. Атестація та оцінювання знань учнів (вихованців)

Розділ VI УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Стаття 35. Органи управління системою загальної середньої освіти

Стаття 36. Основні завдання органів управління системою загальної середньої освіти

Стаття 37. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої освіти

Стаття 38. Повноваження закладу загальної середньої освіти

Стаття 39. Управління та громадське самоврядування закладу загальної середньої освіти

Стаття 40. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти

Розділ VII НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Стаття 41. Завдання науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти

Стаття 42. Здійснення науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти

Розділ VIII ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Стаття 43. Фінансово-господарська діяльність закладів загальної середньої освіти

Стаття 44. Матеріально-технічна база закладів загальної середньої освіти

Стаття 45. Штатні розписи закладів загальної середньої освіти

Розділ IX МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 46. Міжнародне співробітництво у системі загальної середньої освіти

Розділ X ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Стаття 47. Відповідальність за порушення законодавства про загальну середню освіту

Розділ XI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 48. Набрання чинності цим Законом

Прикінцеві положення