Про загальну середню освіту
Стаття 22. Охорона та зміцнення здоров'я учнів (вихованців)

Ст. 22 ЗУ Про загальну середню освіту від 13.05.1999 № 651-XIV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019
1. Загальноосвітній навчальний заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів .

2. Учні загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цих закладів або відповідних закладів охорони здоров'я, у порядку , встановленому Кабінетом Міністрів України.

Заклади охорони здоров'я разом з органами управління освітою та органами охорони здоров'я щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд учнів , моніторинг і корекцію стану здоров'я, проведення лікувально-профілактичних заходів у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. від 06.04.2000 )

3. Відповідальність за організацію харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності додержання в них вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм покладається на засновників , керівників цих навчальних закладів. Норми та порядок організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах встановлюються Кабінетом Міністрів України. від 06.04.2000 )

4. Контроль за охороною здоров'я та якістю харчування учнів покладається на органи охорони здоров'я.