Про захист рослин

Скачать бесплатно Закон України Про захист рослин від 14.10.1998 № 180-XIVЗакон України Про захист рослин від 14.10.1998 № 180-XIV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Стаття 1. Визначення термінів 

Стаття 2. Законодавство України про захист рослин 

Стаття 3. Основні принципи державної політики у сфері захисту рослин 

Стаття 4. Основні вимоги щодо захисту рослин 

Стаття 5. Фітосанітарна діагностика, нагляд та прогноз розвитку і поширення шкідливих організмів 

Стаття 6. Основні завдання державного контролю у сфері захисту рослин 

Стаття 7. Органи, що здійснюють державну політику у сфері захисту рослин 

Стаття 8. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері захисту рослин 

Стаття 9. Повноваження місцевих органів виконавчої влади у сфері захисту рослин 

Стаття 10. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері захисту рослин 

Стаття 11. Посадові особи, які забезпечують здійснення повноважень у сфері захисту рослин 

Стаття 12. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері захисту рослин, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин 

Стаття 14. Порядок запровадження особливого режиму захисту рослин 

Стаття 15. Заходи, що здійснюються на території з особливим режимом захисту рослин 

Стаття 16. Права Головного державного фітосанітарного інспектора України, головних державних фітосанітарних інспекторів та державних фітосанітарних інспекторів

Стаття 17. Обов’язки Головного державного фітосанітарного інспектора України, головних державних фітосанітарних інспекторів та державних фітосанітарних інспекторів

Стаття 18. Права та обов'язки підприємств, установ, організацій та громадян у сфері захисту рослин 

Стаття 19. Гарантії діяльності посадових осіб, які здійснюють державний контроль у сфері захисту рослин 

Стаття 20. Соціальний і правовий захист спеціалістів із захисту рослин 

Стаття 21. Відповідальність за порушення законодавства про захист рослин 

Стаття 22. Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення законодавства про захист рослин 

Стаття 23. Розгляд спорів з питань захисту рослин 

Стаття 24. Професійна діяльність у сфері захисту рослин 

Стаття 25. Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації, перепідготовка та атестація спеціалістів із захисту рослин 

Стаття 26. Наукове забезпечення захисту рослин 

Стаття 27. Фінансування заходів щодо захисту рослин 

Стаття 28. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин 

Стаття 29. Міжнародне співробітництво у сфері захисту рослин 

Прикінцеві положення