Про залізничний транспорт

Скачать бесплатно Закон України Про залізничний транспорт від 04.07.1996 № 273/96-ВРЗакон України Про залізничний транспорт від 04.07.1996 № 273/96-ВР ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних понять

Стаття 2. Залізничний транспорт у народногосподарському комплексі та соціальній сфері держави

Стаття 3. Законодавство про залізничний транспорт

Стаття 4. Управління залізничним транспортом

Стаття 5. Майно залізничного транспорту загального користування

Стаття 6. Землі залізничного транспорту та охоронні зони

Стаття 7. Відносини підприємств залізничного транспорту з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування

Розділ II
ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ТА ФІНАНСОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Стаття 8. Основи організації перевезень на залізничному транспорті

Стаття 9. Тарифи на залізничні перевезення

Стаття 10. Основи виробничо-фінансової та інвестиційної діяльності на залізничному транспорті

Розділ III
БЕЗПЕКА РУХУ, ОХОРОНА ВАНТАЖІВ ТА ОБ'ЄКТІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ, ОРГАНІЗАЦІЯ ЙОГО РОБОТИ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ ОБСТАВИН

Стаття 11. Безпека на залізничному транспорті

Стаття 12. Охорона вантажів та об'єктів на залізничному транспорті

Стаття 13. Організація роботи залізничного транспорту в умовах надзвичайних обставин

Стаття 14. Мобілізаційна підготовка залізничного транспорту

Розділ IV
ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Стаття 15. Трудові відносини працівників залізничного транспорту

Стаття 16. Соціальний захист працівників залізничного транспорту

Стаття 17. Дисципліна, вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) на підприємствах залізничного транспорту

Розділ V
ТРАНСПОРТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ УКРАЇНИ ТА ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ

Стаття 18. Транспортне забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків України

Стаття 19. Розвиток інфраструктури залізничного транспорту щодо транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності України

Стаття 20. Міжнародне співробітництво у галузі залізничного транспорту

Стаття 21. Взаємовідносини підприємств залізничного транспорту з власниками залізничних під'їзних колій

Розділ VI
ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ

Стаття 22. Права та обов'язки підприємств залізничного транспорту

Стаття 22-1. Обов'язки пасажира і перевізника під час перевезення пасажира у міжнародному залізничному сполученні

Стаття 23. Відповідальність за порушення договірних зобов'язань під час перевезень

Стаття 24. Відповідальність за пошкодження транспортних засобів

Стаття 25. Відшкодування збитків, заподіяних залізничному транспорту

Стаття 26. Акти, претензії та позови

Розділ VII
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 27. Мова службового діловодства та спілкування на залізничному транспорті