Про запобігання корупції
Стаття 29. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів

Ст. 29 ЗУ Про запобігання корупції від 14.10.2014 № 1700-VII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

 

1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

 

2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

 

3) обмеження доступу особи до певної інформації;

 

4) перегляду обсягу службових повноважень особи;

 

5) переведення особи на іншу посаду;

 

6) звільнення особи.

 

2. Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.

 

Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.