Про засади державної регіональної політики

Скачать бесплатно Закон України Про засади державної регіональної політики від 05.02.2015 № 156-VIIIЗакон України Про засади державної регіональної політики від 05.02.2015 № 156-VIII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

 Цей Закон визначає основні правові, економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та організаційні засади державної регіональної політики як складової частини внутрішньої політики України.

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Мета державної регіональної політики

Стаття 3. Принципи державної регіональної політики

Стаття 4. Об’єкти та суб’єкти державної регіональної політики

Стаття 5. Законодавство з питань державної регіональної політики

Стаття 6. Пріоритети державної регіональної політики

Стаття 7. Документи, що визначають державну регіональну політику

Стаття 8. Державна стратегія регіонального розвитку України

Стаття 9. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України

Стаття 10. Регіональні стратегії розвитку

Стаття 11. План заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку

Стаття 12. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері державної регіональної політики

Стаття 13. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері державної регіональної політики

Стаття 14. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері державної регіональної політики

Стаття 15. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері державної регіональної політики

Стаття 16. Повноваження районних, міських, селищних, сільських рад у сфері державної регіональної політики

Стаття 17. Координація діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики

Стаття 18. Міжвідомча координаційна комісія з питань регіонального розвитку

Стаття 19. Агенція регіонального розвитку

Стаття 20. Механізми фінансування державної регіональної політики

Стаття 21. Джерела фінансування державної регіональної політики

Стаття 22. Фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Стаття 23. Моніторинг реалізації державної регіональної політики

Прикінцеві положення