Про засади державної регіональної політики
Стаття 15. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері державної регіональної політики

Ст. 15 ЗУ Про засади державної регіональної політики від 05.02.2015 № 156-VIII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері державної регіональної політики належать:

 

1) забезпечення у відповідному регіоні реалізації державної регіональної політики;

 

2) погодження проекту Державної стратегії регіонального розвитку України;

 

3) забезпечення розроблення проектів регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації;

 

4) підготовка і подання відповідно до законодавства до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регіональну політику, пропозицій щодо програм і проектів  регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

 

5) проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, підготовка та подання звітів про це на затвердження відповідно Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам;

 

6) подання затверджених звітів про результати моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики;

 

7) внесення за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад змін до регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, за умови, що такі зміни не суперечать положенням Державної стратегії регіонального розвитку України;

 

8) розроблення програм і проектів регіонального розвитку;

 

9) здійснення інших повноважень, визначених законом.