Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності
Стаття 25. Особливості прийняття регуляторних актів органами виконавчої влади, їх посадовими особами 

Ст. 25 ЗУ Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності від 11.09.2003 № 1160-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019
Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений уповноваженим на це органом виконавчої влади або його посадовою особою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

відсутній аналіз регуляторного впливу;

проект регуляторного акта не був оприлюднений;

проект регуляторного акта не був поданий на погодження із уповноваженим органом; { Абзац четвертий частини першої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012 }

щодо проекту регуляторного акта уповноваженим органом було прийнято рішення про відмову в його погодженні. { Абзац п'ятий частини першої статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012 }


{ Абзац шостий частини першої статті 25 виключено на підставі Закону N 5463-VI від 16.10.2012 }

  { Абзац сьомий частини першої статті 25 виключено на підставі Закону N 5463-VI від 16.10.2012 }

  У разі виявлення будь-якої з цих обставин уповноважений орган повідомляє про це орган виконавчої влади, його посадову особу, уповноважену на прийняття або схвалення регуляторного акта, а якщо регуляторний акт підлягає державній реєстрації в органах юстиції - також орган юстиції, до компетенції якого належить здійснення державної реєстрації цього регуляторного акта. { Частина друга статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012 }
  Якщо в ході перевірки на підставі повідомлення уповноваженого органу органом юстиції буде виявлена будь-яка з обставин, визначених у частині першій цієї статті, орган юстиції відмовляє в державній реєстрації регуляторного акта або не пізніше десяти робочих днів з дня одержання цього повідомлення скасовує прийняте рішення про державну реєстрацію цього регуляторного акта. { Частина третя статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.20