Про засади функціонування ринку електричної енергії України
Стаття 19. Адміністратор розрахунків

Ст. 19 ЗУ Про засади функціонування ринку електричної енергії України від 24.10.2013 № 663-VII


Втратив чинність
1. Адміністратор розрахунків забезпечує організацію роботи ринку електричної енергії відповідно до цього Закону, правил ринку та кодексу комерційного обліку.

Функції адміністратора розрахунків покладаються на системного оператора.

2. Адміністратор розрахунків відповідно до правил ринку:

1) реєструє суб’єктів ринку, забезпечує ведення відповідного реєстру та оприлюднює його;

2) реєструє повідомлення про укладені двосторонні договори, договори на ринку "на добу наперед", погодинні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за такими договорами та веде відповідний реєстр;

3) реєструє сторони, відповідальні за баланс, учасників балансування та веде відповідні реєстри;

4) розраховує та виставляє вимоги щодо надання гарантій виконання фінансових зобов’язань за договорами про врегулювання небалансів на балансуючому ринку сторонами, відповідальними за баланс, та контролює їх виконання;

5) отримує від системного оператора інформацію щодо акцептованих ним пропозицій (заявок) учасників балансування на балансуючому ринку, обсягів та цін придбаних допоміжних послуг;

6) створює та веде бази даних договірних обсягів купівлі-продажу і фактичних обсягів відпуску та/або споживання та/або експорту та/або імпорту електричної енергії виробників, електропостачальників, електропередавального підприємства, електророзподільних підприємств, оператора ринку, гарантованого покупця та системного оператора;

7) надає системному оператору інформацію про обсяги купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів та на ринку "на добу наперед";

8) надає гарантованому покупцю інформацію про фактичні обсяги електричної енергії, відпущеної виробниками, що здійснюють продаж електроенергії за "зеленим" тарифом, для розрахунку вартісного дисбалансу цих виробників;

9) отримує від адміністратора комерційного обліку агреговані дані комерційного обліку електричної енергії;

10) розраховує платежі за електричну енергію системного оператора та учасників балансування, а також ціни небалансів електричної енергії, обсяги небалансів електричної енергії і відповідні платежі за них та виставляє відповідні рахунки суб’єктам ринку;

11) розраховує платежі за придбані системним оператором допоміжні послуги;

12) надає національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, інформацію щодо роботи ринку електричної енергії в обсягах, межах та у порядку, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

13) надає суб’єктам ринку інформацію, необхідну для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

14) здійснює інші функції, передбачені цим Законом, правилами ринку та кодексом комерційного обліку.

3. Адміністратор розрахунків не має права здійснювати діяльність з виробництва, передачі, розподілу та постачання електричної енергії.

4. Відповідальність адміністратора розрахунків визначається правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії. Адміністратор розрахунків не несе відповідальності за зобов’язаннями інших суб’єктів ринку, що виникають на підставі договорів, які укладаються між ними.

5. Адміністратор розрахунків забезпечує конфіденційність інформації, отриманої від суб’єктів ринку, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку електричної енергії та становить комерційну таємницю відповідно до вимог щодо захисту, надання, розкриття та опублікування інформації на ринку електричної енергії.

Адміністратор розрахунків також забезпечує конфіденційність інформації стосовно своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги суб’єктам ринку.

6. Вартість послуг адміністратора розрахунків затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та включається як окрема складова тарифу на послуги з централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.

Системний оператор зобов’язаний вести окремий облік витрат та доходів від здійснення функцій адміністратора розрахунків від інших видів діяльності.

7. Адміністратор розрахунків має інші повноваження, права та обов’язки, передбачені цим Законом, Законом України "Про електроенергетику" та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії.