Про засади функціонування ринку електричної енергії України
Стаття 2. Правові основи функціонування ринку електричної енергії

Ст. 2 ЗУ Про засади функціонування ринку електричної енергії України від 24.10.2013 № 663-VII


Втратив чинність
1. Основні засади функціонування ринку електричної енергії визначаються цим Законом, законами України "Про електроенергетику" та "Про природні монополії".

2. Основні умови діяльності суб’єктів ринку електричної енергії та взаємовідносин між ними регулюються:

1) правилами ринку, які в тому числі визначають правила функціонування балансуючого ринку та правила функціонування ринку допоміжних послуг;

2) правилами ринку "на добу наперед";

3) кодексом електричних мереж;

4) кодексом комерційного обліку;

5) іншими нормативно-правовими актами.

Правила ринку, правила ринку "на добу наперед" та кодекс комерційного обліку затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, за погодженням із Антимонопольним комітетом України. Кодекс електричних мереж затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі, за погодженням із національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та Антимонопольним комітетом України.

Системний оператор адмініструє правила ринку, кодекс комерційного обліку та кодекс електричних мереж.

Оператор ринку адмініструє правила ринку "на добу наперед".

3. Правила ринку визначають, зокрема, порядок набуття, призупинення та позбавлення статусу суб’єкта ринку, а також випадки, в яких може бути відмовлено в наданні статусу суб’єкта ринку, порядок реєстрації суб’єктів ринку, порядок та вимоги до забезпечення виконання зобов’язань за договорами про купівлю-продаж електричної енергії з метою врегулювання небалансів електричної енергії, правила функціонування балансуючого ринку, правила функціонування ринку допоміжних послуг, порядок проведення розрахунків на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг, порядок виставлення рахунків, порядок внесення змін до правил ринку, положення щодо функціонування ринку у разі вжиття надзвичайних заходів.

4. Правила ринку "на добу наперед" визначають, зокрема, порядок набуття, призупинення та позбавлення статусу учасника ринку "на добу наперед", а також випадки, в яких суб’єкту господарювання може бути відмовлено в участі у торгах "на добу наперед", порядок та вимоги до забезпечення виконання зобов’язань за договорами на ринку "на добу наперед", порядок організації та проведення торгів "на добу наперед", порядок визначення ціни (цін) на електричну енергію (продукти електроенергії), у тому числі у випадках неконкурентної поведінки, порядок повідомлення адміністратора розрахунків про укладені договори на ринку "на добу наперед", порядок проведення розрахунків на ринку "на добу наперед", порядок визначення вартості послуг оператора ринку та порядок її оплати, порядок розкриття інформації про діяльність оператора ринку та її оприлюднення, порядок врегулювання спорів між оператором ринку та учасниками ринку "на добу наперед", порядок внесення змін до правил ринку "на добу наперед".

5. Кодекс електричних мереж визначає, зокрема, основні правила технічної експлуатації, планування, оперативно-технологічного управління та розвитку електричних мереж (у тому числі правила управління перевантаженнями в електричних мережах об’єднаної енергетичної системи України), правила приєднання електроустановок до електричних мереж, типові форми технічних умов приєднання електроустановок до електричних мереж, а також вимоги до користувачів об’єднаної енергетичної системи України, у тому числі вичерпний перелік умов, за яких користувачам може бути відмовлено в наданні доступу до електричних мереж.

6. Кодекс комерційного обліку визначає основні положення щодо організації комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії, права та обов’язки суб’єктів ринку, постачальників послуг комерційного обліку та адміністратора комерційного обліку щодо забезпечення комерційного обліку електричної енергії, отримання точних і достовірних даних комерційного обліку та їх агрегації (об’єднання), порядок проведення акредитації постачальників послуг комерційного обліку та реєстрації автоматизованих систем комерційного обліку.

7. Вимоги щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії визначаються цим Законом, іншими законами України, правилами ринку, правилами ринку "на добу наперед", кодексом електричних мереж, кодексом комерційного обліку, порядком проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж.

Вимоги щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації суб’єктами ринку визначаються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

8. Суб’єкти ринку мають право подавати пропозиції щодо внесення змін до правил ринку, правил ринку "на добу наперед", кодексу електричних мереж, кодексу комерційного обліку та інших нормативно-правових актів, що регламентують функціонування та діяльність ринку електричної енергії України до відповідних державних органів та суб’єктів, що забезпечують адміністрування правил ринку, правил ринку "на добу наперед", кодексу комерційного обліку, кодексу електричних мереж.