Про засади функціонування ринку електричної енергії України
Стаття 23. Особливості участі у ринку електричної енергії виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії (когенерація)

Ст. 23 ЗУ Про засади функціонування ринку електричної енергії України від 24.10.2013 № 663-VII


Втратив чинність
1. Електрична енергія, вироблена на теплоелектроцентралях або когенераційних установках, може бути продана її виробниками на ринку двосторонніх договорів, на ринку "на добу наперед" та на балансуючому ринку за цінами, які складаються на відповідних ринках.

2. Впродовж 10 років з моменту запровадження повномасштабного ринку електричної енергії України, передбаченого цим Законом, на електроенергію, вироблену на теплоелектроцентралях або когенераційних установках, національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, за заявою виробника встановлюються регульовані ціни закупівлі такої електричної енергії.

Протягом періоду, встановленого цією статтею, оператор ринку забезпечує, відповідно до правил ринку "на добу наперед", обов’язкову купівлю та оплату електричної енергії у виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії (когенерація) в обсягах, на які встановлена регульована ціна закупівлі. Пропозиції виробників, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії (когенерація) в обсягах, на які встановлена регульована ціна закупівлі, надаються такими виробниками та приймаються оператором ринку за найменшою допустимою ціною, визначеною правилами ринку "на добу наперед".

3. Регульована ціна закупівлі електричної енергії, виробленої на теплоелектроцентралях або когенераційних установках, встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, для кожного виробника на визначений обсяг відпуску електричної енергії, який встановлений у балансі електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі.

Формування регульованої ціни закупівлі електричної енергії, виробленої на теплоелектроцентралях або когенераційних установках, здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, з урахуванням тарифів на теплову енергію, а також має забезпечувати:

відшкодування економічно обґрунтованих витрат, у тому числі покриття обґрунтованих інвестицій;

отримання прибутку.

З моменту запровадження повномасштабного ринку електричної енергії України обсяг електричної енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях або когенераційних установках, на який можуть встановлюватися регульовані ціни закупівлі електричної енергії, визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, у балансі електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України на підставі теплового графіка таких виробників.

4. Електрична енергія, відпущена теплоелектроцентралями або когенераційними установками в обсягах, що не перевищують розрахункові при встановленні національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, регульованої ціни закупівлі, продається її виробниками на ринку "на добу наперед" за ринковими цінами з одночасним наданням такими виробниками Фонду врегулювання вартісного дисбалансу послуг із вирівнювання умов для конкуренції щодо продажу за ринковими цінами електричної енергії, на яку встановлена регульована ціна закупівлі.

Обсяг відпуску електричної енергії, у межах якого виробником електричної енергії на теплоелектроцентралях або когенераційних установках можуть надаватися Фонду врегулювання вартісного дисбалансу послуги із вирівнювання умов для конкуренції щодо продажу за ринковими цінами на ринку "на добу наперед" електричної енергії, на яку встановлена регульована ціна закупівлі, має дорівнювати розрахунковому обсягу відпуску електричної енергії, який було враховано при встановленні регульованої ціни закупівлі електричної енергії у відповідного виробника.

5. Вартість послуг із вирівнювання умов для конкуренції щодо продажу за ринковими цінами на ринку "на добу наперед" електричної енергії, на яку встановлена регульована ціна закупівлі, визначається як різниця між вартістю електричної енергії, розрахованої за регульованими цінами закупівлі електричної енергії та цінами електричної енергії на ринку "на добу наперед". Оплата послуг із вирівнювання умов для конкуренції щодо продажу за ринковими цінами електричної енергії, на яку встановлена регульована ціна закупівлі, які надаються виробниками електричної енергії на теплоелектроцентралях або когенераційних установках, здійснюється Фондом врегулювання вартісного дисбалансу виходячи з фактичних обсягів відпущеної такими виробниками електричної енергії, але не вище обсягів електричної енергії, визначених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, при розрахунку регульованої ціни закупівлі електричної енергії відповідного виробника.

6. Фонд врегулювання вартісного дисбалансу гарантує виробникам електричної енергії на теплоелектроцентралях або когенераційних установках здійснення не пізніше 15 числа місяця, наступного за розрахунковим, повної оплати наданих ними послуг із вирівнювання умов для конкуренції щодо продажу за ринковими цінами електричної енергії, на яку встановлена регульована ціна закупівлі.