Про засади функціонування ринку електричної енергії України
Стаття 25. Фонд врегулювання вартісного дисбалансу

Ст. 25 ЗУ Про засади функціонування ринку електричної енергії України від 24.10.2013 № 663-VII


Втратив чинність
1. Фонд врегулювання вартісного дисбалансу (далі - Фонд) є державною спеціалізованою некомерційною установою, діяльність якої спрямована на створення конкурентного середовища на ринку електричної енергії та забезпечення відповідно до вимог цього Закону:

1) відшкодування гарантованому покупцю:

різниці між вартістю електричної енергії, купленої ним за "зеленими" тарифами, та вартістю цієї електричної енергії, проданої за цінами ринку "на добу наперед";

витрат, пов’язаних із врегулюванням небалансів електричної енергії балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом;

2) відшкодування гарантованим електропостачальникам:

різниці між вартістю електричної енергії, що постачається побутовим споживачам за регульованими тарифами, та вартістю такої електричної енергії за роздрібними цінами, розрахованими гарантованими електропостачальниками відповідно до методики, затвердженої національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики;

різниці між вартістю електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 10 кВт, купленою гарантованим електропостачальником за "зеленим" тарифом, та вартістю цієї електричної енергії за цінами ринку "на добу наперед";

3) відшкодування виробникам, що здійснюють виробництво електричної енергії на теплоелектроцентралях або когенераційних установках різниці між вартістю електричної енергії за регульованими цінами закупівлі електричної енергії та цінами електричної енергії на ринку "на добу наперед".

Основними функціями Фонду є:

надання суб’єктам ринку та отримання від суб’єктів ринку послуг з вирівнювання умов для конкуренції, визначених цим Законом;

отримання коштів від суб’єктів ринку, яким він надає послуги з вирівнювання умов для конкуренції, та подальше їх спрямування суб’єктам ринку, які надають йому послуги з вирівнювання умов для конкуренції, відповідно до цього Закону.

Фонд не має права на будь-яку іншу діяльність, крім передбаченої цим Законом.

2. Засновником Фонду є держава в особі Кабінету Міністрів України.

У своїй діяльності Фонд керується цим Законом, установчими документами та іншими актами законодавства.

3. Поточне керівництво діяльністю Фонду здійснює адміністратор Фонду. Функції адміністратора Фонду виконує на договірних засадах уповноважений банк. Адміністратор Фонду несе відповідальність за належне виконання своїх функцій згідно з договором. Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності Фонду здійснюється адміністратором Фонду за рахунок коштів Фонду відповідно до кошторису, затвердженого національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

4. Джерелом формування коштів Фонду є плата за послуги з вирівнювання умов для конкуренції, які надає Фонд відповідно до цього Закону.

Надання та споживання суб’єктами ринку, визначеними цим Законом, послуг із вирівнювання умов для конкуренції є системою адміністративно-правових та економічних заходів, спрямованих на підтримання свободи конкуренції на ринку електричної енергії з уніфікацією таких умов конкуренції для всіх суб’єктів ринку в умовах різної початкової технічної, технологічної та ринкової позиції, яку займали такі суб’єкти до впровадження повномасштабного ринку електричної енергії.

Кошти Фонду можуть бути використані виключно на цілі та напрями, передбачені цим Законом, та відповідно до алгоритму, встановленого національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, з урахуванням положень цього Закону.

Кошти Фонду не включаються до Державного бюджету України. Кошти Фонду, які не були використані у звітному фінансовому році, не можуть бути списані чи зараховані до Державного бюджету України та використовуються Фондом у наступному фінансовому році.

5. Виключно Фонд є покупцем послуг з вирівнювання умов для конкуренції, які надаються йому на обов’язковій основі суб’єктами ринку за договорами, укладеними на основі типових договорів про надання послуг з вирівнювання умов для конкуренції, а саме:

1) гарантованими електропостачальниками:

послуг з вирівнювання умов для конкуренції при продажу електричної енергії побутовим споживачам за тарифами, встановленими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики;

послуг з вирівнювання умов для конкуренції при закупівлі електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 10 кВт, за "зеленим" тарифом;

2) гарантованим покупцем:

послуг з вирівнювання умов для конкуренції при закупівлі електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за "зеленим" тарифом;

послуг з вирівнювання умов для конкуренції при врегулюванні ним небалансів електричної енергії як стороною, відповідальною за баланс балансуючої групи виробників за "зеленим" тарифом;

3) виробниками електричної енергії на теплоелектроцентралях або когенераційних установках послуг із вирівнювання умов для конкуренції щодо продажу за ринковими цінами електричної енергії, на яку встановлена регульована ціна закупівлі.

Обов’язкове споживання Фондом та надання суб’єктами, визначеними цим Законом, послуг із вирівнювання умов для конкуренції є способом створення рівного конкурентного становища тим суб’єктам ринку, які відповідно до вимог цього Закону мають зобов’язання здійснювати постачання електричної енергії побутовим споживачам за державними регульованими цінами (тарифами) або купувати електричну енергію відповідно до вимог цього Закону за регульованими цінами або цінами, визначеними законами України, та суб’єктам ринку, яким встановлено регульовану ціну закупівлі електричної енергії, виробленої на теплоелектроцентралях або когенераційних установках.

6. Фонд з метою реалізації визначених цим Законом функцій на обов’язковій основі надає виробникам електричної енергії, яка виробляється на атомних електричних станціях, гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій), електропостачальникам, що здійснюють імпорт електричної енергії, електропередавальному підприємству послуги з вирівнювання умов для конкуренції на ринку електричної енергії на підставі договорів, укладених на основі типових договорів про надання послуг з вирівнювання умов для конкуренції.

Обов’язкове споживання суб’єктами, визначеними цим Законом, послуг з вирівнювання умов для конкуренції є способом державного регулювання діяльності на ринку електричної енергії суб’єктів природних монополій, суміжних ринків, осіб, які займають домінуюче (монопольне) положення на ринку електричної енергії, та електропостачальників, що здійснюють імпорт електричної енергії, з метою недопущення їх необґрунтованого, неконтрольованого впливу на ціноутворення на ринку електричної енергії.

7. Типові договори про надання послуг з вирівнювання умов для конкуренції затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

8. Прогнозна вартість послуг з вирівнювання умов для конкуренції не рідше ніж щоквартально визначається та затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, із забезпеченням того, що сукупна вартість послуг з вирівнювання умов для конкуренції, які придбаваються Фондом, та його кошторис має дорівнювати вартості послуг з вирівнювання умов для конкуренції, що надаються Фондом, та з урахуванням відхилення фактичної вартості послуг з вирівнювання умов для конкуренції від прогнозованої за результатами останнього звітного періоду. Порядок розрахунку вартості послуг з вирівнювання умов для конкуренції, зокрема, враховує:

прогнозовані обсяги купівлі електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за "зеленими" тарифами;

обсяги відпуску електричної енергії на теплоелектроцентралях або когенераційних установках, встановлені при розрахунку регульованої ціни закупівлі електричної енергії, виробленої на теплоелектроцентралях або когенераційних установках;

прогнозовані обсяги електричної енергії для постачання побутовим споживачам за тарифами, встановленими національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики;

прогнозовані обсяги купівлі електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 10 кВт, за "зеленим" тарифом;

прогнозовані обсяги імпорту електричної енергії;

прогнозовану ціну на електричну енергію на ринку "на добу наперед";

величини "зелених" тарифів;

величини регульованих тарифів для побутових споживачів;

величини встановлених регульованих цін закупівлі електричної енергії, виробленої на теплоелектроцентралях або когенераційних установках;

величини тарифів на послуги з передачі, розподілу та постачання електричної енергії;

прогнозовані обсяги продажу електричної енергії виробниками, що здійснюють виробництво електричної енергії на атомних електричних станціях та гідроелектростанціях (крім мікро-, міні-, та малих гідроелектростанцій);

вартість допоміжних послуг, які надаються виробниками, що здійснюють виробництво електричної енергії на атомних електричних станціях та гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій);

витрати на організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності гарантованого покупця та Фонду;

рівень цін електричної енергії виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на атомних електричних станціях, з урахуванням рівня витрат, що забезпечує покриття експлуатаційних та капітальних витрат, забезпечення ядерної безпеки функціонування атомних електричних станцій, обсяг соціально-економічної компенсації ризику для населення, яке проживає в зоні спостереження, та виконання зобов’язань, передбачених міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою України, тощо;

рівень цін електричної енергії виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на гідроелектростанціях (крім мікро-, міні-, та малих гідроелектростанцій), з урахуванням рівня витрат, що забезпечує покриття експлуатаційних та капітальних витрат та виконання зобов’язань, передбачених міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою України, тощо;

рівень припустимого відхилення цін на ринку "на добу наперед" від прогнозованих цін для мінімізації ризиків волатильності цін для виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на атомних електричних станціях та на гідроелектростанціях (крім мікро-, міні- та малих гідроелектростанцій).

9. Фонд зобов’язаний:

1) відкрити в уповноваженому банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків відповідно до цього Закону;

2) укласти договори на основі типових договорів про надання послуг з вирівнювання умов для конкуренції із суб’єктами ринку, визначеними цим Законом;

3) своєчасно та у повному обсязі виконувати свої грошові зобов’язання перед гарантованим покупцем, гарантованими електропостачальниками, суб’єктами ринку, яким встановлено регульовану ціну закупівлі електричної енергії;

4) надавати національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, інформацію, необхідну для виконання нею своїх функцій на ринку електричної енергії;

5) виконувати інші функції, визначені цим Законом та його установчими документами.

10. Послуги з вирівнювання умов для конкуренції надаються/споживаються Фондом на постійній основі.

Фінансові зобов’язання Фонду та строки їх виконання відносно отриманих послуг із вирівнювання умов для конкуренції визначаються згідно з порядком здійснення Фондом розрахункових операцій на ринку електричної енергії, який затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

11. Термін діяльності Фонду встановлюється до 1 січня 2030 року.