Про застосування реєстраторів розрахункових операцій

Скачать бесплатно Закон України Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг від 06.07.1995 № 265/95-ВРЗакон України Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг від 06.07.1995 № 265/95-ВР ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

{ Статтю 1 виключено на підставі Закону N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010 }

Стаття 2. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні: фіскальні функції...

Розділ II
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

Стаття 3. Суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в...

Стаття 4. Уповноважені банки, що здійснюють операції з купівлі-продажу іноземної...

Стаття 5. На період виходу з ладу реєстратора розрахункових операцій та здійснення...

{ Статтю 6 виключено на підставі Закону N 569-VIII від 01.07.2015 }

Стаття 7. Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових...

Стаття 8. Форма, зміст розрахункових документів, порядок реєстрації та ведення...

Стаття 9. Реєстратори розрахункових операцій та розрахункові книжки не застосовуються:...

Стаття 10. Перелік окремих форм та умов проведення діяльності у сфері торгівлі,...

Стаття 11. Терміни переведення суб'єктів господарювання на облік розрахункових...

Розділ III
ОБОВ'ЯЗКОВІ ВИМОГИ ДО РЕЄСТРАТОРІВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЇХ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ

Стаття 12. На території України у сферах, визначених цим Законом, дозволяється...

Стаття 13. Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових...

Стаття 14. Центри сервісного обслуговування зобов'язані: 1) проводити свою...

Розділ IV
КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

Стаття 15. Контроль за додержанням суб'єктами господарювання порядку проведення...

{ Статтю 16 виключено на підставі Закону N 5518-VI ( 5518-17 ) від 06.12.2012 }

Розділ V
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЦЬОГО ЗАКОНУ

Стаття 17. За порушення вимог цього Закону до суб'єктів господарювання, які...

Стаття 17-1. За порушення вимог цього Закону до центрів сервісного обслуговування, що...

Стаття 18. У разі порушення встановленого цим Законом порядку виконання операцій з...

Стаття 19. До суб'єктів господарювання, що реалізують для застосування у сферах,...

Стаття 20. До суб'єктів господарювання, що здійснюють реалізацію товарів які не...

{ Статтю 21 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010 }

{ Статтю 22 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010 }

{ Статтю 23 виключено на підставі Закону N 2756-VI від 02.12.2010 }

Стаття 24. У разі встановлення контролюючими органами факту внесення не передбачених...

Стаття 25. Суми фінансових санкцій, які визначені статтями 17 - 24 цього Закону ,...

Стаття 26. Посадові особи та працівники торгівлі, громадського харчування та сфери...

Стаття 27. Особи, які внесли непередбачені конструкторсько-технологічною та програмною...

Стаття 28. У разі встановлення при застосуванні реєстратора розрахункових операцій...

Стаття 29. У разі встановлення при застосуванні реєстратора розрахункових операцій...

Стаття 30. Прикінцеві положення