Про землеустрій

Скачать бесплатно Закон України Про землеустрій від 22.05.2003 № 858-IVЗакон України Про землеустрій від 22.05.2003 № 858-IV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

Стаття 2. Призначення землеустрою

Стаття 3. Система землеустрою

Стаття 4. Суб'єкти землеустрою

Стаття 5. Об'єкти землеустрою

Стаття 6. Принципи землеустрою

Стаття 7. Правова основа землеустрою

Розділ II
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
І ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Стаття 8. Органи, що здійснюють регулювання у сфері землеустрою

Стаття 9. Повноваження Верховної Ради України у сфері землеустрою

Стаття 10. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері землеустрою

Стаття 11. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим у сфері землеустрою

Стаття 12. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим у сфері землеустрою

Стаття 13. Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері землеустрою

Стаття 13-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, у сфері землеустрою

Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, у сфері землеустрою

Стаття 14-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері землеустрою

Стаття 15. Повноваження обласних рад у сфері землеустрою

Стаття 16. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад у сфері землеустрою

Стаття 17. Повноваження районних рад у сфері землеустрою

Стаття 18. Повноваження районних у містах рад у сфері землеустрою

Стаття 19. Повноваження сільських, селищних, міських рад у сфері землеустрою

Розділ III
ОРГАНІЗАЦІЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Стаття 20. Обов'язковість землеустрою

Стаття 21. Організація і планування землеустрою

Стаття 22. Підстави проведення землеустрою

Стаття 23. Нормативно-правові акти з питань здійснення землеустрою

Стаття 24. Державні стандарти, норми і правила у сфері землеустрою

Стаття 25. Документація із землеустрою

Стаття 26. Замовники і розробники документації із землеустрою

Стаття 27. Права та обов'язки замовників документації із землеустрою

Стаття 28. Права та обов'язки розробників документації із землеустрою

Стаття 29. Загальні вимоги до змісту документації із землеустрою

Стаття 30. Погодження і затвердження документації із землеустрою

Стаття 31. Порядок внесення змін до документації із землеустрою

Стаття 32. Державний фонд документації із землеустрою

Стаття 33. Порядок користування документацією із землеустрою

Стаття 34. Топографо-геодезичні та картографічні роботи при здійсненні землеустрою

Стаття 35. Інвентаризація земель при здійсненні землеустрою

Стаття 36. Ґрунтові, геоботанічні та інші обстеження земель при здійсненні землеустрою

Стаття 37. Бонітування ґрунтів при здійсненні землеустрою

Стаття 38. Земельно-оціночні роботи при здійсненні землеустрою

Стаття 39. Природно-сільськогосподарське районування земель при здійсненні землеустрою

Стаття 40. Технічне та технологічне забезпечення землеустрою

Стаття 41. Надання консалтингових послуг з питань землеустрою

Розділ IV
ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ НА
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

Стаття 42. Технічна документація із землеустрою щодо визначення та встановлення в натурі (на місцевості) державного кордону України

Статтю 43 виключено на підставі Закону № 497-VIII від 02.06.2015

Статтю 44 виключено на підставі Закону № 497-VIII від 02.06.2015

Стаття 45. Схеми землеустрою і техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць

Стаття 46. Проекти землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень

Стаття 47. Проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів

Стаття 48. Врахування громадських інтересів при здійсненні землеустрою

Розділ V
ЗЕМЛЕУСТРІЙ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Стаття 49. Проекти землеустрою щодо приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій

Стаття 49-1. Проекти землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв)

Стаття 50. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок

Стаття 51. Проекти землеустрою щодо впорядкування території для містобудівних потреб

Стаття 52. Проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь

Стаття 53. Проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів

Стаття 54. Робочі проекти землеустрою

Стаття 55. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Стаття 55-1. Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту

Стаття 56. Технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок

Стаття 57. Технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель

Стаття 58. Врахування державних інтересів при здійсненні землеустрою на місцевому рівні

Стаття 59. Врахування громадських і приватних інтересів при здійсненні землеустрою на місцевому рівні

Розділ VI
ДЕРЖАВНИЙ І САМОВРЯДНИЙ КОНТРОЛЬ
ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Стаття 60. Державний контроль за здійсненням землеустрою

Статтю 61 виключено на підставі Законів № 365-VII від 02.07.2013, № 367-VII від 02.07.2013

Стаття 61-1. Державний нагляд у сфері землеустрою

Стаття 62. Державна експертиза документації із землеустрою

Стаття 63. Саморегулювання у сфері землеустрою

Стаття 64. Авторський нагляд за виконанням проектів землеустрою

Розділ VII
НАУКОВЕ, КАДРОВЕ І ФІНАНСОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Стаття 65. Наукове забезпечення землеустрою

Стаття 66. Професійна підготовка та кадрове забезпечення у сфері землеустрою

Стаття 66-1. Державний реєстр сертифікованих інженерів-землевпорядників

Стаття 67. Фінансування робіт із землеустрою

Розділ VIII
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

Стаття 68. Відповідальність за порушення законодавства у сфері землеустрою

Стаття 69. Відшкодування шкоди, заподіяної у результаті здійснення землеустрою

Стаття 70. Вирішення спорів з питань землеустрою

Прикінцеві положення