Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів

Скачать бесплатно Закон України Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів № 2480-VI от 09.07.2010Закон України Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів № 2480-VI от 09.07.2010 ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Цей Закон визначає правові та організаційні засади надання і використання земельних ділянок для розміщення об'єктів енергетики, встановлення та дотримання правового режиму земель спеціальних зон об'єктів енергетики з метою забезпечення безперебійного функціонування цих об'єктів, раціонального використання земель, а також безпечної життєдіяльності та захисту населення і господарських об'єктів від впливу можливих аварій.

Розділ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Терміни та їх визначення

Стаття 2. Основні завдання Закону

Стаття 3. Принципи регулювання земельних відносин у галузі енергетики

Стаття 4. Законодавство щодо правового регулювання земельних відносин у галузі енергетики

Стаття 5. Сфера дії Закону

Розділ II.
ЗЕМЛІ ЕНЕРГЕТИКИ

Стаття 6. Склад земель енергетики

Стаття 7. Землі енергогенеруючих підприємств

Стаття 8. Землі під виробничими об'єктами енергетики

Стаття 9. Землі міждержавної та магістральної електричної мережі

Стаття 10. Землі місцевої (локальної) електричної мережі

Стаття 11. Землі під об'єктами магістральної теплової мережі

Стаття 12. Режимні зони об'єктів енергетики

Стаття 13. Облік земель енергетики

Розділ III.
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИКИ

Стаття 14. Порядок надання та використання земельних ділянок для розміщення об'єктів енергетики

Стаття 15. Визначення розмірів і конфігурації земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів енергетики

Стаття 16. Встановлення земельних сервітутів для розміщення об'єктів енергетики та передачі електроенергії

Стаття 17. Особливості погодження питань, пов'язаних з вилученням (викупом) земельних ділянок для розміщення об'єктів енергетики, та розробки проектів відведення земельних ділянок під об'єкти енергетики

Розділ IV.
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗОН ОБ'ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИКИ

Стаття 18. Спеціальні зони об'єктів енергетики

Стаття 19. Санітарно-захисні зони атомних електростанцій

Стаття 20. Зона спостережень ядерної установки і об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами

Стаття 21. Санітарно-захисна зона об'єктів енергетики

Стаття 22. Охоронні зони об'єктів енергетики

Стаття 23. Охоронні зони магістральних теплових мереж

Стаття 24. Розміри охоронних та санітарно-захисних зон об'єктів енергетики

Стаття 25. Відображення спеціальних зон об'єктів енергетики в документації із землеустрою

Розділ V.
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИКИ, ВЛАСНИКІВ І КОРИСТУВАЧІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК У СПЕЦІАЛЬНИХ ЗОНАХ ОБ'ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИКИ

Стаття 26. Система заходів щодо дотримання правового режиму земель енергетики та спеціальних зон об'єктів енергетики

Стаття 27. Права підприємств енергетики в спеціальних зонах об'єктів енергетики і передачі електричної енергії при проведенні планових робіт

Стаття 28. Права підприємств енергетики в межах земель охоронних зон об'єктів енергетики у випадках аварії або загрози її виникнення (аварійної ситуації)

Стаття 29. Обов'язки підприємств енергетики в охоронних зонах об'єктів енергетики

Стаття 30. Права та обов'язки власників і користувачів земельних ділянок у спеціальних зонах об'єктів енергетики

Розділ VI.
ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ, ОБМЕЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СПЕЦІАЛЬНИХ ЗОНАХ ОБ'ЄКТІВ ЕНЕРГЕТИКИ

Стаття 31. Порядок виконання планових робіт у спеціальних зонах об'єктів енергетики

Стаття 32. Обмеження на використання земель у спеціальних зонах об'єктів енергетики

Стаття 33. Вимоги до проведення будівельних, ремонтних, земляних та інших робіт у спеціальних зонах об'єктів енергетики

Стаття 34. Особливості провадження господарської та іншої діяльності на землях спеціальних зон об'єктів енергетики

Розділ VII.
ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ЗЕМЛІ ЕНЕРГЕТИКИ

Стаття 35. Відшкодування збитків власникам і користувачам земельних ділянок та іншим особам у межах спеціальних зон об'єктів енергетики

Стаття 36. Відповідальність за порушення законодавства України про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон об'єктів енергетики

Прикінцеві положення