Про зерно та ринок зерна в Україні

Скачать бесплатно Закон України Про зерно та ринок зерна в Україні від 04.07.2002 № 37-IVЗакон України Про зерно та ринок зерна в Україні від 04.07.2002 № 37-IV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Стаття 1. Визначення термінів 

Стаття 2. Мета Закону 

Стаття 3. Сфера дії Закону 

Стаття 4. Законодавство України про зерно та ринок зерна 

Стаття 5. Суб'єкти ринку зерна 

Стаття 6. Суб'єкти виробництва зерна 

Стаття 7. Суб'єкти зберігання зерна 

Стаття 8. Суб'єкти державних заставних закупівель зерна та державної аграрної інтервенції 

Стаття 9. Основні засади державної політики щодо регулювання ринку зерна 

Стаття 10. Державне регулювання ринку зерна 

Стаття 12. Зернові ресурси 

Стаття 13. Ресурси зерна державного продовольчого резерву 

Стаття 18. Використання власних ресурсів зерна суб'єктами ринку зерна 

Стаття 19. Декларування зерна 

Стаття 20. Декларування обсягів зерна, що знаходиться на зберіганні

Стаття 21. Якість зерна та продуктів його переробки 

Стаття 22. Державний контроль за якістю зерна та продуктів його переробки 

Стаття 23. Зерно та продукти його переробки, непридатні для продовольчого використання 

Стаття 24. Зберігання зерна на зерновому складі 

Стаття 25. Зерновий склад 

Стаття 26. Договір складського зберігання зерна 

Стаття 27. Строк складського зберігання зерна 

Стаття 28. Плата за зберігання зерна 

Стаття 29. Наслідки відмови від передачі зерна на зберігання 

Стаття 30. Відшкодування витрат за зберігання зерна 

Стаття 31. Обов'язок поклажодавця зерна забрати зерно після закінчення строку зберігання зерна 

Стаття 32. Обов'язок зернового складу повернути зерно 

Стаття 33. Відповідальність зернового складу за втрату, нестачу чи пошкодження зерна 

Стаття 33-1. Система гарантування виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Стаття 34. Відшкодування збитків, завданих поклажодавцеві 

Стаття 35. Повернення зерна за вимогою володільця складського документа 

Стаття 36. Реєстр зерна, прийнятого на зберігання 

Стаття 37. Види складських документів на зерно 

Стаття 38. Подвійне складське свідоцтво 

Стаття 39. Права володільця складського та заставного свідоцтва 

Стаття 40. Передання складського та заставного свідоцтва 

Стаття 41. Просте складське свідоцтво 

Стаття 42. Права володільця простого складського свідоцтва 

Стаття 43. Складська квитанція 

Стаття 44. Видача зерна за подвійним складським свідоцтвом 

Стаття 45. Реєстр складських документів на зерно 

Стаття 46. Погашення складських документів на зерно 

Стаття 47. Статус Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Стаття 48. Функції та основні завдання Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Стаття 49. Обсяг відповідальності Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно за зобов’язаннями зернових складів 

Стаття 50. Повноваження Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Стаття 51. Створення Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Стаття 52. Учасники Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Стаття 53. Реєстр зернових складів - учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Стаття 54. Акти Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Стаття 55. Кошти Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Стаття 56. Внески до Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Стаття 57. Кредити з державного бюджету 

Стаття 58. Органи управління Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Стаття 59. Загальні збори учасників та Адміністративна рада Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Стаття 60. Дирекція Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Стаття 61. Контроль за діяльністю Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Стаття 62. Припинення Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Стаття 78. Міжнародний договір 

Стаття 79. Державний агент із забезпечення експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за міжнародними договорами 

Стаття 80. Фінансування експорту та імпорту зерна і продуктів його переробки за міжнародними договорами 

Стаття 81. Міжнародне співробітництво у сфері дії Закону 

Стаття 82. Відповідальність за порушення Закону 

Стаття 83. Прикінцеві положення