Про зерно та ринок зерна в Україні
Стаття 51. Створення Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Ст. 51 ЗУ Про зерно та ринок зерна в Україні від 04.07.2002 № 37-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019
Засновником Гарантійного фонду є держава в особі Кабінету Міністрів України.

Гарантійний фонд вважається створеним з дня його державної реєстрації як юридичної особи.

Зернові склади, зареєстровані на момент створення Гарантійного фонду, стають учасниками Гарантійного фонду шляхом направлення повідомлення Гарантійному фонду про таке рішення до 1 березня року, наступного за роком створення Гарантійного фонду.

Зернові склади, зареєстровані на 1 січня року, наступного за роком створення Гарантійного фонду, стають тимчасовими учасниками Гарантійного фонду шляхом направлення повідомлення Гарантійному фонду про таке рішення до 1 січня наступного календарного року.

Такі повідомлення є підставою для сплати учасником (тимчасовим учасником) Гарантійного фонду вступного внеску та укладення договору між ним та Гарантійним фондом про забезпечення зобов’язань учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду за виданими ним складськими документами на зерно.

Зернові склади, які до 1 січня другого року за роком створення Гарантійного фонду не уклали договору про участь у Гарантійному фонді, втрачають право здійснювати діяльність зернового складу. { Частина шоста статті 51 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1193-VII від 09.04.2014 }
  Розмір вступного внеску учасника і тимчасового учасника Гарантійного фонду, які прийняли рішення про участь у Гарантійному фонді в порядку, передбаченому частиною третьою цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України під час прийняття рішення про створення Гарантійного фонду. { До Закону включено статтю 51 згідно із Законом N 5493-VI від 20.11.20