Про зерно та ринок зерна в Україні
Стаття 61. Контроль за діяльністю Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

Ст. 61 ЗУ Про зерно та ринок зерна в Україні від 04.07.2002 № 37-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019
Органом, що контролює діяльність Гарантійного фонду, є Ревізійна комісія, до складу якої входять три члени, обрані строком на три роки Адміністративною радою Гарантійного фонду з числа осіб, запропонованих учасниками Гарантійного фонду.

Порядок роботи Ревізійної комісії встановлюється Адміністративною радою Гарантійного фонду.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Дирекції та Адміністративної ради Гарантійного фонду.

До повноважень Ревізійної комісії належать:

контроль за дотриманням Гарантійним фондом, його органами управління вимог цього Закону, інших нормативно-правових актів, про що вона складає відповідні звіти та надає їх Адміністративній раді Гарантійного фонду та загальним зборам учасників Гарантійного фонду;

участь у роботі загальних зборів учасників Гарантійного фонду, а також у засіданнях Адміністративної ради Гарантійного фонду без права голосу;

призначення позачергових засідань Адміністративної ради Гарантійного фонду, а у разі неможливості їх проведення - скликання позачергових загальних зборів учасників Гарантійного фонду;

внесення змін до порядку денного засідання Адміністративної ради Гарантійного фонду;

затвердження річних фінансових звітів (баланс, звіт про фінансові результати) Гарантійного фонду;

розроблення загальних звітів за річними фінансовими звітами і представлення їх Адміністративній раді Гарантійного фонду. { До Закону включено статтю 61 згідно із Законом N 5493-VI від 20.11.20