Про житловий фонд соціального призначення

Скачать бесплатно Закон України Про житловий фонд соціального призначення вiд 12.01.2006 № 3334-IVЗакон України Про житловий фонд соціального призначення вiд 12.01.2006 № 3334-IV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів і понять

Стаття 2. Право на соціальне житло

Стаття 3. Житло з житлового фонду соціального призначення

Стаття 4. Об'єкти та суб'єкти правовідносин, пов'язаних із формуванням і використанням житлового фонду соціального призначення

Стаття 5. Формування житлового фонду соціального призначення

Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України у житловій сфері щодо соціального житла

Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства

Стаття 8. Повноваження місцевих державних адміністрацій

Стаття 9. Повноваження органів місцевого самоврядування

Розділ II
ОБЛІК ГРОМАДЯН, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА
ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЖИТЛА

Стаття 10. Підстави виникнення у громадянина права взяття на соціальний квартирний облік

Стаття 11. Право позачергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення

Стаття 12. Право першочергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення

Стаття 13. Порядок взяття громадян на соціальний квартирний облік

Стаття 14. Особливості взяття на соціальний квартирний облік громадян без визначеного місця проживання, які мають право на отримання соціального житла

Стаття 15. Тимчасовий притулок для дорослих

Стаття 16. Порядок ведення органом місцевого самоврядування соціального квартирного обліку громадян

Стаття 17. Громадський контроль за розподілом соціального житла

Стаття 18. Підстави для відмови у взятті громадянина на соціальний квартирний облік

Стаття 19. Зняття громадянина із соціального квартирного обліку

Розділ III
НАДАННЯ ЖИТЛА З ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ ТАКИМ ЖИТЛОМ

Стаття 20. Договір найму соціального житла

Стаття 21. Предмет договору найму жилого приміщення з житлового фонду соціального призначення

Стаття 22. Порядок надання громадянам квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення

Стаття 23. Урахування законних інтересів громадян при наданні жилих приміщень за договором найму соціального житла

Стаття 24. Права та обов'язки наймодавця жилого приміщення за договором найму соціального житла

Стаття 25. Права та обов'язки наймача жилого приміщення за договором найму соціального житла

Стаття 26. Порушення умов договору найму соціального житла

Стаття 27. Підстави для розірвання договору найму соціального житла та виселення із соціального житла без надання іншого житла

Стаття 28. Плата за житло у житловому фонді соціального призначення

Стаття 29. Фінансування витрат, пов'язаних з формуванням та утриманням фонду житла соціального призначення

Прикінцеві положення