Про зовнішньоекономічну діяльність

Скачать бесплатно Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність від 16.04.1991 № 959-XIIЗакон України Про зовнішньоекономічну діяльність від 16.04.1991 № 959-XII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Принципи зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 3. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 4. Види зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 5. Право на здійснення зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 6. Договори (контракти) суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та право, що застосовується до них

Розділ II РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 7. Основи регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 8. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 9. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 10. Органи місцевого управління зовнішньоекономічною діяльністю

Стаття 11. Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Статтю 12 виключено на підставі Закону N 5480-VI від 06.11.2012

Стаття 13. Принципи митного регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 14. Ведення розрахунків та кредитування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 15. Страхування зовнішньоекономічних операцій

Стаття 16. Ліцензування зовнішньоекономічних операцій

Стаття 17. Заборона окремих видів експорту та імпорту

Стаття 18. Порядок застосування технічних регламентів, фармакологічних, санітарних, фітосанітарних, ветеринарних та екологічних заходів, стандартів та вимог

Стаття 19. Спеціальні імпортні процедури

Стаття 20. Заходи щодо захисту економічної конкуренції в галузі зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 21. Державне замовлення

Стаття 22. Облік зовнішньоекономічних операцій, звітність та аудит суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 23. Інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності

Розділ III СПЕЦІАЛЬНІ ПРАВОВІ РЕЖИМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 24. Спеціальні економічні зони

Стаття 25. Інші спеціальні правові режими зовнішньоекономічної діяльності

Розділ IV ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З ІНШИМИ ДЕРЖАВАМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ МІЖУРЯДОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Стаття 26. Економічні відносини України з іншими державами

Стаття 27. Відносини України з міжнародними міжурядовими економічними організаціями

Розділ V ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ ТА ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ І ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ

Стаття 28. Захист прав та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України за межами України

Стаття 29. Заходи України у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань

Стаття 30. Обмеження реекспорту

Стаття 31. Заходи проти недобросовісної конкуренції та зростаючого імпорту при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Розділ VI ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 32. Загальні засади відповідальності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 33. Види та форми відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності

Стаття 34. Відповідальність України як держави

Стаття 35. Відповідальність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 36. Порядок здійснення відповідальності

{ Статтю 37 виключено на підставі Закону N 2473-VIII від 21.06.2018 }

Розділ VII ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 38. Розгляд спорів, що виникають у процесі зовнішньоекономічної діяльності

Стаття 39. Спори, що виникають при застосуванні цього Закону

Прикінцеві положення