Про зовнішньоекономічну діяльність
Стаття 38. Розгляд спорів, що виникають у процесі зовнішньоекономічної діяльності

Ст. 38 ЗУ Про ЗЕД від 16.04.1991 № 959-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Спори, що виникають між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності, іноземними суб'єктами господарської діяльності у процесі такої діяльності можуть розглядатися судами України, а також за згодою сторін спору Міжнародним комерційним арбітражним судом та Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України та іншими органами вирішення спору, якщо це не суперечить чинним законам України або передбачено міжнародними договорами України.

{ Стаття 38 із змінами, внесеними згідно із Законами N від 15.02.95, N 762-IV від 15.05.2003 }