Про зовнішню трудову міграцію

Скачать бесплатно Закон України Про зовнішню трудову міграцію від 05.11.2015 № 761-VIIIЗакон України Про зовнішню трудову міграцію від 05.11.2015 № 761-VIII ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

 Цей Закон визначає правові та організаційні засади державного регулювання зовнішньої трудової міграції та соціального захисту громадян України за кордоном (трудових мігрантів) і членів їхніх сімей.

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Сфера дії Закону

Стаття 3. Законодавство про зовнішню трудову міграцію

Стаття 4. Засади державної політики у сфері зовнішньої трудової міграції

Стаття 5. Державна політика у сфері зовнішньої трудової міграції

Стаття 6. Органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері зовнішньої трудової міграції

Стаття 7. Міжнародне співробітництво у сфері зовнішньої трудової міграції

Стаття 8. Права трудових мігрантів на належні умови праці та соціальний захист

Стаття 9. Право трудових мігрантів і членів їхніх сімей на освіту та підтвердження результатів неформального професійного навчання

Стаття 10. Державні гарантії щодо консульського сприяння трудовим мігрантам

Стаття 11. Діяльність в Україні утворених за кордоном громадських об’єднань трудових мігрантів

Стаття 12. Сприяння задоволенню національно-культурних, освітніх, духовних і мовних потреб трудових мігрантів

Стаття 13. Забезпечення права трудових мігрантів і членів їхніх сімей на інформацію

Стаття 14. Реінтеграція в суспільство трудових мігрантів

Стаття 15. Право трудових мігрантів на відшкодування шкоди, заподіяної під час трудової діяльності в державі перебування

Стаття 16. Працевлаштування трудового мігранта в державі перебування

Стаття 17. Обмін з державами перебування інформацією з питань зовнішньої трудової міграції

Стаття 18. Переказ коштів трудових мігрантів

Стаття 19. Оподаткування доходів трудових мігрантів

Стаття 20. Контроль та відповідальність за порушення законодавства щодо трудової міграції

Прикінцеві положення