Сімейний кодекс України

Скачать бесплатно Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-IIIСімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1
СІМ'Я. РЕГУЛЮВАННЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН

Стаття 1. Завдання Сімейного кодексу України

Стаття 2. Учасники сімейних відносин, які регулює Сімейний кодекс України

Стаття 3. Сім'я

Стаття 4. Право особи на сім'ю

Стаття 5. Державна охорона сім'ї

Стаття 6. Дитина

Стаття 7. Загальні засади регулювання сімейних відносин

Стаття 8. Застосування до регулювання сімейних відносин Цивільного кодексу України

Стаття 9. Регулювання сімейних відносин за домовленістю (договором) сторін

Стаття 10. Застосування аналогії закону та аналогії права

Стаття 11. Врахування звичаїв при вирішенні судом сімейних спорів

Стаття 12. Обчислення строків, встановлених у цьому Кодексі

Стаття 13. Міжнародні договори України

Глава 2
ЗДІЙСНЕННЯ СІМЕЙНИХ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ СІМЕЙНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ. ЗАХИСТ СІМЕЙНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ

Стаття 14. Здійснення сімейних прав

Стаття 15. Виконання сімейних обов'язків

Стаття 16. Надання неповнолітнім батькам допомоги у здійсненні батьківських прав та виконанні батьківських обов'язків

Стаття 17. Надання органом опіки та піклування допомоги особам у здійсненні ними своїх сімейних прав та виконанні сімейних обов'язків

Стаття 18. Захист сімейних прав та інтересів

Стаття 19. Участь органу опіки та піклування у захисті сімейних прав та інтересів

Стаття 20. Застосування позовної давності до вимог, що випливають із сімейних відносин

Розділ II
ШЛЮБ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ Глава 3
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 21. Поняття шлюбу

Стаття 22. Шлюбний вік

Стаття 23. Право на шлюб

Стаття 24. Добровільність шлюбу

Стаття 25. Одношлюбність

Стаття 26. Особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою

Глава 4
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ШЛЮБУ

Стаття 27. Значення державної реєстрації шлюбу

Стаття 28. Заява про реєстрацію шлюбу

Стаття 29. Ознайомлення наречених з їхніми правами та обов'язками

Стаття 30. Взаємна обізнаність наречених про стан здоров'я

Стаття 31. Зобов'язання наречених у разі відмови від вступу в шлюб

Стаття 32. Час реєстрації шлюбу

Стаття 33. Місце реєстрації шлюбу

Стаття 34. Реєстрація шлюбу в присутності нареченої та нареченого

Стаття 35. Право на вибір прізвища при реєстрації шлюбу

Стаття 36. Правові наслідки шлюбу

Стаття 37. Правозгідність шлюбу

Глава 5
НЕДІЙСНІСТЬ ШЛЮБУ

Стаття 38. Підстави недійсності шлюбу

Стаття 39. Шлюб, який є недійсним

Стаття 40. Шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду

Стаття 41. Шлюб, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду

Стаття 42. Особи, які мають право на звернення до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним

Стаття 43. Визнання шлюбу недійсним після його припинення

Стаття 44. Час, з якого шлюб є недійсним

Стаття 45. Правові наслідки недійсності шлюбу

Стаття 46. Особливі правові наслідки недійсності шлюбу

Стаття 47. Права та обов'язки батьків і дитини, яка народилася у недійсному шлюбі

Стаття 48. Визнання шлюбу неукладеним

Глава 6
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ

Стаття 49. Право на материнство

Стаття 50. Право на батьківство

Стаття 51. Право дружини та чоловіка на повагу до своєї індивідуальності

Стаття 52. Право дружини та чоловіка на фізичний та духовний розвиток

Стаття 53. Право дружини та чоловіка на зміну прізвища

Стаття 54. Право дружини та чоловіка на розподіл обов'язків та спільне вирішення питань життя сім'ї

Стаття 55. Обов'язок подружжя турбуватися про сім'ю

Стаття 56. Право дружини та чоловіка на свободу та особисту недоторканність

Глава 7
ПРАВО ОСОБИСТОЇ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ДРУЖИНИ ТА ЧОЛОВІКА

Стаття 57. Майно, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка

Стаття 58. Право на плоди та доходи від речей, що є особистою приватною власністю дружини, чоловіка

Стаття 59. Здійснення дружиною, чоловіком права особистої приватної власності

Глава 8
ПРАВО СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ

Стаття 60. Підстави набуття права спільної сумісної власності подружжя

Стаття 61. Об'єкти права спільної сумісної власності

Стаття 62. Виникнення права спільної сумісної власності подружжя на майно, що належало дружині, чоловікові

Стаття 63. Здійснення подружжям права спільної сумісної власності

Стаття 64. Право подружжя на укладення договорів між собою

Стаття 65. Право подружжя на розпоряджання майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя

Стаття 66. Право подружжя на визначення порядку користування майном

Стаття 67. Право на розпоряджання часткою у майні, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя

Стаття 68. Здійснення права спільної сумісної власності після розірвання шлюбу

Стаття 69. Право подружжя на поділ майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя

Стаття 70. Розмір часток майна дружини та чоловіка при поділі майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя

Стаття 71. Способи та порядок поділу майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя

Стаття 72. Застосування позовної давності до вимог про поділ майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя

Стаття 73. Накладення стягнення на майно, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя

Стаття 74. Право на майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі

Глава 9
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОДРУЖЖЯ ПО УТРИМАННЮ

Стаття 75. Право одного з подружжя на утримання

Стаття 76. Право на утримання після розірвання шлюбу

Стаття 77. Способи надання утримання одному з подружжя

Стаття 78. Договір подружжя про надання утримання

Стаття 79. Час, протягом якого сплачуються аліменти одному з подружжя

Стаття 80. Визначення розміру аліментів одному з подружжя за рішенням суду

Стаття 81. Види доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів

Стаття 82. Припинення права одного з подружжя на утримання

Стаття 83. Позбавлення права на утримання або обмеження його строком

Стаття 84. Право дружини на утримання під час вагітності та у разі проживання з нею дитини

Стаття 85. Припинення права дружини на утримання

Стаття 86. Право чоловіка на утримання у разі проживання з ним дитини

Стаття 87. Припинення права чоловіка на утримання

Стаття 88. Право на утримання того з подружжя, з ким проживає дитина з інвалідністю

Стаття 89. Припинення права на утримання за домовленістю подружжя

Стаття 90. Взаємна участь дружини, чоловіка у витратах на лікування

Стаття 91. Право на утримання жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою

Глава 10
ШЛЮБНИЙ ДОГОВІР

Стаття 92. Право на укладення шлюбного договору

Стаття 93. Зміст шлюбного договору

Стаття 94. Форма шлюбного договору

Стаття 95. Початок дії шлюбного договору

Стаття 96. Строк дії шлюбного договору

Стаття 97. Визначення у шлюбному договорі правового режиму майна

Стаття 98. Визначення у шлюбному договорі порядку користування житлом

Стаття 99. Визначення у шлюбному договорі права на утримання

Стаття 100. Зміна умов шлюбного договору

Стаття 101. Право на відмову від шлюбного договору

Стаття 102. Розірвання шлюбного договору

Стаття 103. Визнання шлюбного договору недійсним

Глава 11
ПРИПИНЕННЯ ШЛЮБУ

Стаття 104. Підстави припинення шлюбу

Стаття 105. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання

Стаття 106. Розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя, яке не має дітей

Стаття 107. Розірвання шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою одного з подружжя

Стаття 108. Визнання розірвання шлюбу фіктивним

Стаття 109. Розірвання шлюбу за рішенням суду за спільною заявою подружжя, яке має дітей

Стаття 110. Право на пред'явлення позову про розірвання шлюбу

Стаття 111. Заходи суду щодо примирення подружжя

Стаття 112. Підстави для розірвання шлюбу за позовом одного з подружжя

Стаття 113. Право на вибір прізвища після розірвання шлюбу

Стаття 114. Момент припинення шлюбу у разі його розірвання

Стаття 115. Державна реєстрація розірвання шлюбу

Стаття 116. Право на повторний шлюб після розірвання шлюбу

Статтю 117 виключено на підставі Закону N 524-V від 22.12.2006

Стаття 118. Поновлення шлюбу у разі з'явлення особи, яка була оголошена померлою або визнана безвісно відсутньою

Стаття 119. Встановлення режиму окремого проживання подружжя

Стаття 120. Правові наслідки встановлення режиму окремого проживання подружжя

Розділ III
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ МАТЕРІ, БАТЬКА І ДИТИНИ Глава 12
ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДИТИНИ

Стаття 121. Загальні підстави виникнення прав та обов'язків матері, батька і дитини

Стаття 122. Визначення походження дитини від матері та батька, які перебувають у шлюбі між собою

Стаття 123. Визначення походження дитини, народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій

Стаття 124. Визначення походження дитини від батька у разі реєстрації повторного шлюбу з її матір'ю

Стаття 125. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою

Стаття 126. Визначення походження дитини від батька за заявою жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою

Статтю 127 виключено на підставі Закону N 2398-VI від 01.07.2010

Стаття 128. Визнання батьківства за рішенням суду

Стаття 129. Спір про батьківство між чоловіком матері дитини та особою, яка вважає себе батьком дитини

Стаття 130. Встановлення факту батьківства за рішенням суду

Стаття 131. Визнання материнства за рішенням суду

Стаття 132. Встановлення факту материнства за рішенням суду

Стаття 133. Запис подружжя батьками дитини

Стаття 134. Внесення змін до актового запису про народження у разі визнання батьківства, материнства

Стаття 135. Запис про батьків дитини, якщо батьківство, материнство не встановлене

Стаття 136. Оспорювання батьківства особою, яка записана батьком дитини

Стаття 137. Оспорювання батьківства після смерті особи, яка записана батьком дитини

Стаття 138. Право матері дитини на оспорювання батьківства свого чоловіка

Стаття 139. Спір про материнство

Стаття 140. Оспорювання батьківства, материнства особи, яка сплачує аліменти за рішенням суду

Глава 13
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ

Стаття 141. Рівність прав та обов'язків батьків щодо дитини

Стаття 142. Рівність прав та обов'язків дітей щодо батьків

Стаття 143. Обов'язок батьків забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я

Стаття 144. Обов'язок батьків зареєструвати народження дитини в органі державної реєстрації актів цивільного стану

Стаття 145. Визначення прізвища дитини

Стаття 146. Визначення імені дитини

Стаття 147. Визначення по батькові дитини

Стаття 148. Зміна прізвища дитини її батьками

Стаття 149. Зміна по батькові дитини

Стаття 150. Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини

Стаття 151. Права батьків щодо виховання дитини

Стаття 152. Забезпечення права дитини на належне батьківське виховання

Стаття 153. Права батьків та дитини на спілкування

Стаття 154. Права батьків по захисту дитини

Стаття 155. Здійснення батьківських прав та виконання батьківських обов'язків

Стаття 156. Права та обов'язки неповнолітніх батьків

Стаття 157. Вирішення батьками питань щодо виховання дитини

Стаття 158. Вирішення органом опіки та піклування спору щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї

Стаття 159. Вирішення судом спору щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї

Стаття 160. Право батьків на визначення місця проживання дитини

Стаття 161. Спір між матір'ю та батьком щодо місця проживання малолітньої дитини

Стаття 162. Правові наслідки протиправної поведінки одного з батьків або іншої особи при визначенні місця проживання малолітньої дитини

Стаття 163. Право батьків на відібрання малолітньої дитини від інших осіб

Стаття 164. Підстави позбавлення батьківських прав

Стаття 165. Особи, які мають право звернутися з позовом до суду про позбавлення батьківських прав

Стаття 166. Правові наслідки позбавлення батьківських прав

Стаття 167. Влаштування дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав

Стаття 168. Побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав

Стаття 169. Поновлення батьківських прав

Стаття 170. Відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав

Стаття 171. Врахування думки дитини при вирішенні питань, що стосуються її життя

Стаття 172. Обов'язок дитини, повнолітніх дочки та сина піклуватися про батьків

Глава 14
ПРАВА БАТЬКІВ І ДІТЕЙ НА МАЙНО

Стаття 173. Роздільність майна батьків і дітей

Стаття 174. Право власності дитини на майно, призначене для її розвитку, навчання та виховання

Стаття 175. Право спільної сумісної власності батьків і дітей

Стаття 176. Права батьків та дітей щодо користування майном

Стаття 177. Управління майном дитини

Стаття 178. Використання доходу від майна дитини

Стаття 179. Право власності на аліменти, одержані на дитину

Глава 15
ОБОВ'ЯЗОК МАТЕРІ, БАТЬКА УТРИМУВАТИ ДИТИНУ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ

Стаття 180. Обов'язок батьків утримувати дитину

Стаття 181. Способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину

Стаття 182. Обставини, які враховуються судом при визначенні розміру аліментів

Стаття 183. Визначення розміру аліментів у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини

Стаття 184. Визначення розміру аліментів у твердій грошовій сумі

Стаття 185. Участь батьків у додаткових витратах на дитину

Стаття 186. Контроль органу опіки та піклування за цільовим витрачанням аліментів

Стаття 187. Відрахування аліментів на дитину за ініціативою платника або одержувача аліментів

Стаття 188. Звільнення батьків від обов'язку утримувати дитину

Стаття 189. Договір між батьками про сплату аліментів на дитину

Стаття 190. Припинення права на аліменти на дитину у зв'язку з набуттям права власності на нерухоме майно

Стаття 191. Час, з якого присуджуються аліменти на дитину

Стаття 192. Зміна розміру аліментів

Стаття 193. Стягнення аліментів та інших коштів на дитину, яка перебуває у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому закладі

Стаття 194. Стягнення аліментів за минулий час та заборгованості за аліментами

Стаття 195. Визначення заборгованості за аліментами, присудженими у частці від заробітку (доходу)

Стаття 196. Відповідальність за прострочення сплати аліментів, оплати додаткових витрат на дитину

Стаття 197. Встановлення строку сплати заборгованості. Звільнення від сплати заборгованості за аліментами

Глава 16
ОБОВ'ЯЗОК БАТЬКІВ УТРИМУВАТИ ПОВНОЛІТНІХ ДОЧКУ, СИНА ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ

Стаття 198. Підстави виникнення обов'язку батьків утримувати повнолітніх дочку, сина

Стаття 199. Обов'язок батьків утримувати повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчання

Стаття 200. Розмір аліментів на повнолітніх дочку, сина

Стаття 201. Застосування норм цього Кодексу до відносин щодо обов'язку батьків утримувати повнолітніх дочку, сина

Глава 17
ОБОВ'ЯЗОК ПОВНОЛІТНІХ ДОЧКИ, СИНА УТРИМУВАТИ БАТЬКІВ ТА ЙОГО ВИКОНАННЯ

Стаття 202. Підстави виникнення обов'язку повнолітніх дочки, сина утримувати батьків

Стаття 203. Обов'язок дочки, сина брати участь у додаткових витратах на батьків

Стаття 204. Звільнення дочки, сина від обов'язку утримувати матір, батька

Стаття 205. Визначення розміру аліментів на батьків

Стаття 206. Стягнення з дитини витрат на догляд та лікування батьків

Розділ IV
ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ І ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
Глава 18
УСИНОВЛЕННЯ

Стаття 207. Поняття усиновлення

Стаття 208. Особа, яка може бути усиновленою

Стаття 209. Усиновлення дитини, яку не забрали з пологового будинку чи підкинули, або яка була знайдена

Стаття 210. Усиновлення братів та сестер

Стаття 211. Особи, які можуть бути усиновлювачами

Стаття 212. Особи, які не можуть бути усиновлювачами

Стаття 213. Особи, які мають переважне перед іншими право на усиновлення дитини

Стаття 214. Облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян

Стаття 215. Облік осіб, які бажають усиновити дитину

Стаття 216. Заборона посередницької, комерційної діяльності щодо усиновлення дітей

Стаття 217. Згода батьків на усиновлення дитини

Стаття 218. Згода дитини на усиновлення

Стаття 219. Усиновлення дитини без згоди батьків

Стаття 220. Згода другого з подружжя на усиновлення дитини

Стаття 221. Згода опікуна, піклувальника на усиновлення дитини

Стаття 222. Згода закладу охорони здоров'я або навчального закладу на усиновлення дитини

Стаття 223. Заява про усиновлення дитини

Стаття 224. Рішення суду про усиновлення

Стаття 225. Момент здійснення усиновлення

Стаття 226. Право на таємницю усиновлення

Стаття 227. Право на приховання факту усиновлення від дитини, яка усиновлена

Стаття 228. Забезпечення таємниці усиновлення

Стаття 229. Право усиновлювача бути записаним матір'ю, батьком дитини

Стаття 230. Право усиновлювача на зміну відомостей про місце народження та дату народження дитини

Стаття 231. Зміна прізвища, імені та по батькові особи, яка усиновлена

Стаття 232. Правові наслідки усиновлення

Стаття 233. Внесення змін до актового запису про народження дитини, яка усиновлена

Стаття 234. Збереження прав дитини, які вона мала до усиновлення

Стаття 235. Нагляд за дотриманням прав дитини, яка усиновлена

Стаття 236. Недійсність усиновлення

Стаття 237. Правові наслідки визнання усиновлення недійсним

Стаття 238. Скасування усиновлення

Стаття 239. Правові наслідки скасування усиновлення

Стаття 240. Особи, які мають право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення або визнання усиновлення недійсним

Стаття 241. Порядок поновлення актового запису про народження у разі визнання усиновлення недійсним або скасування усиновлення

Стаття 242. Позбавлення усиновлювача батьківських прав

Глава 19
ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ НАД ДІТЬМИ

Стаття 243. Діти, над якими встановлюється опіка, піклування

Стаття 244. Особа, яка може бути опікуном, піклувальником дитини

Стаття 245. Опіка та піклування над дитиною, яка проживає у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі

Стаття 246. Контроль органу опіки та піклування за дотриманням прав дитини, над якою встановлено опіку або піклування

Стаття 247. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування

Стаття 248. Права дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, яка проживає у закладі охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі, прийомній сім'ї

Стаття 249. Права та обов'язки опікуна, піклувальника щодо дитини

Стаття 250. Припинення опіки, піклування над дитиною

Стаття 251. Звільнення опікуна та піклувальника дитини від їх обов'язків

Глава 20
ПАТРОНАТ НАД ДІТЬМИ

Стаття 252. Патронат над дитиною

Стаття 253. Договір про патронат над дитиною

Стаття 254. Права дитини, яка влаштовується в сім’ю патронатного вихователя

Стаття 255. Обов'язки патронатного вихователя

Стаття 256. Оплата послуг із здійснення патронату над дитиною

Глава 20-1
ПРИЙОМНА СІМ'Я

Стаття 256-1. Прийомна сім'я

Стаття 256-2. Прийомні батьки

Стаття 256-3. Прийомні діти

Стаття 256-4. Створення прийомної сім'ї

Глава 20-2
ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СІМЕЙНОГО ТИПУ

Стаття 256-5. Дитячий будинок сімейного типу

Стаття 256-6. Батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу

Стаття 256-7. Вихованці дитячого будинку сімейного типу

Стаття 256-8. Створення дитячого будинку сімейного типу

Розділ V
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ІНШИХ ЧЛЕНІВ СІМ'Ї ТА РОДИЧІВ Глава 21
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ІНШИХ ЧЛЕНІВ СІМ'Ї ТА РОДИЧІВ

Стаття 257. Права баби та діда, прабаби та прадіда на виховання внуків, правнуків

Стаття 258. Права баби і діда щодо захисту внуків

Стаття 259. Права братів та сестер на спілкування

Стаття 260. Право мачухи, вітчима брати участь у вихованні пасинка, падчерки

Стаття 261. Права та обов'язки особи, яка взяла у свою сім'ю дитину, щодо її виховання

Стаття 262. Права сестри, брата, мачухи, вітчима та інших членів сім'ї на захист дітей

Стаття 263. Вирішення судом спорів щодо участі баби, діда, прабаби, прадіда, братів, сестер, мачухи, вітчима у вихованні дитини

Стаття 264. Обов'язки особи піклуватися про бабу, діда, прабабу, прадіда, а також про того, з ким вона проживала однією сім'єю

Глава 22
ОБОВ'ЯЗОК ПО УТРИМАННЮ ІНШИХ ЧЛЕНІВ СІМ'Ї ТА РОДИЧІВ

Стаття 265. Обов'язок баби, діда утримувати внуків

Стаття 266. Обов'язок внуків, правнуків утримувати бабу, діда, прабабу, прадіда

Стаття 267. Обов'язок по утриманню братів та сестер

Стаття 268. Обов'язок мачухи, вітчима утримувати падчерку, пасинка

Стаття 269. Обов'язок інших осіб утримувати дитину

Стаття 270. Обов'язок падчерки, пасинка утримувати мачуху, вітчима

Стаття 271. Обов'язок особи утримувати тих, з ким вона проживала однією сім'єю до досягнення повноліття

Стаття 272. Розмір аліментів, що стягуються з інших членів сім'ї та родичів, і строки їх стягнення

Стаття 273. Зміна розміру аліментів та звільнення від їх сплати

Стаття 274. Визначення заборгованості за аліментами, що стягуються з інших членів сім'ї та родичів. Повне або часткове звільнення від заборгованості за аліментами

Розділ VI
ОСОБЛИВОСТІ УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ ЗА ЇЇ МЕЖАМИ, ТА ІНОЗЕМЦЯМИ

Стаття 282. Усиновлення дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України

Стаття 283. Усиновлення іноземцем дитини, яка є громадянином України

Стаття 284. Усиновлення дитини, яка є іноземцем і проживає в Україні

Стаття 285. Обмеження права іноземця на таємницю усиновлення дитини, яка є громадянином України

Стаття 286. Усиновлення в Україні іноземцем дитини, яка є іноземцем або особою без громадянства

Стаття 287. Нагляд за дотриманням прав дітей, які усиновлені іноземцями