Цивільний кодекс України
Стаття 205. Форма правочину. Способи волевиявлення

Ст. 205 ЦКУ від 16.01.2003 № 435-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

1. Правочин може вчинятися усно або в письмовій (електронній) формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом.

 

2. Правочин, для якого законом не встановлена обов'язкова письмова форма, вважається вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання відповідних правових наслідків.

 

3. У випадках, встановлених договором або законом, воля сторони до вчинення правочину може виражатися її мовчанням.