Цивільний процесуальний кодекс України

Скачать бесплатно Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IVЦивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV ЗмістЧинний зі змінами. Перевірено 08.07.2019

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Призначення Цивільного процесуального кодексу України

Стаття 2. Завдання та основні засади цивільного судочинства

Стаття 3. Законодавство про цивільне судочинство

Стаття 4. Право на звернення до суду за захистом

Стаття 5. Способи захисту, які застосовуються судом

Стаття 6. Повага до честі і гідності, рівності перед законом і судом

Стаття 7. Гласність судового процесу

Стаття 8. Відкритість інформації щодо справи

Стаття 9. Мова цивільного судочинства

Стаття 10. Верховенство права та законодавство, відповідно до якого суд вирішує справи

Стаття 11. Пропорційність у цивільному судочинстві

Стаття 12. Змагальність сторін

Стаття 13. Диспозитивність цивільного судочинства

Стаття 14. Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система

Стаття 15. Правнича допомога

Стаття 16. Основні положення досудового врегулювання спору

Стаття 17. Право на перегляд справи та оскарження судового рішення

Стаття 18. Обов’язковість судових рішень

Глава 2. Цивільна юрисдикція
§ 1. Предметна та суб’єктна юрисдикція

Стаття 19. Справи, що відносяться до юрисдикції загальних судів

Стаття 20. Розгляд кількох пов’язаних між собою вимог

Стаття 21. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду

Стаття 22. Право сторін на передачу спору на розгляд іноземного суду

§ 2. Інстанційна юрисдикція

Стаття 23. Суд першої інстанції

Стаття 24. Суд апеляційної інстанції

Стаття 25. Суд касаційної інстанції

§ 3. Територіальна юрисдикція (підсудність)

Стаття 26. Підсудність справ, у яких однією зі сторін є суд або суддя

Стаття 27. Підсудність справ за місцем проживання або місцезнаходженням відповідача

Стаття 28. Підсудність справ за вибором позивача

Стаття 29. Підсудність справ за участю громадян України, якщо обидві сторони проживають за її межами

Стаття 30. Виключна підсудність

Стаття 31. Передача справи з одного суду до іншого

Стаття 32. Недопустимість спорів про підсудність

Глава 3. Склад суду. Відводи

Стаття 33. Визначення складу суду

Стаття 34. Склад суду

Стаття 35. Порядок вирішення питань при колегіальному розгляді справи

Стаття 36. Підстави для відводу (самовідводу) судді

Стаття 37. Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи

Стаття 38. Підстави для відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача

Стаття 39. Заяви про самовідводи та відводи

Стаття 40. Порядок вирішення заявленого відводу та самовідводу

Стаття 41. Наслідки відводу суду (судді)

Глава 4. Учасники судового процесу
§ 1. Учасники справи

Стаття 42. Склад учасників справи

Стаття 43. Права та обов’язки учасників справи

Стаття 44. Неприпустимість зловживання процесуальними правами

Стаття 45. Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб під час розгляду справи

Стаття 46. Цивільна процесуальна правоздатність

Стаття 47. Цивільна процесуальна дієздатність

Стаття 48. Сторони

Стаття 49. Процесуальні права та обов’язки сторін

Стаття 50. Участь у справі кількох позивачів або відповідачів

Стаття 51. Залучення до участі у справі співвідповідача. Заміна неналежного відповідача

Стаття 52. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору

Стаття 53. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору

Стаття 54. Наслідки незалучення у справу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору

Стаття 55. Процесуальне правонаступництво

Стаття 56. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб

Стаття 57. Процесуальні права органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб

§ 2. Представники

Стаття 58. Участь у справі представника

Стаття 59. Законні представники

Стаття 60. Особи, які можуть бути представниками

Стаття 61. Особи, які не можуть бути представниками

Стаття 62. Документи, що підтверджують повноваження представників

Стаття 63. Призначення або заміна законного представника судом

Стаття 64. Повноваження представника в суді

§ 3. Інші учасники судового процесу

Стаття 65. Інші учасники судового процесу

Стаття 66. Помічник судді

Стаття 67. Секретар судового засідання

Стаття 68. Судовий розпорядник

Стаття 69. Свідок

Стаття 70. Особи, які не можуть бути допитані як свідки

Стаття 71. Відмова свідка від давання показань

Стаття 72. Експерт

Стаття 73. Експерт з питань права

Стаття 74. Спеціаліст

Стаття 75. Перекладач

Глава 5. Докази та доказування
§ 1. Основні положення про докази

Стаття 76. Докази

Стаття 77. Належність доказів

Стаття 78. Допустимість доказів

Стаття 79. Достовірність доказів

Стаття 80. Достатність доказів

Стаття 81. Обов’язок доказування і подання доказів

Стаття 82. Підстави звільнення від доказування

Стаття 83. Подання доказів

Стаття 84. Витребування доказів

Стаття 85. Огляд доказів за їх місцезнаходженням

Стаття 86. Огляд речових доказів, що швидко псуються

Стаття 87. Судові доручення щодо збирання доказів

Стаття 88. Виконання судових доручень щодо збирання доказів

Стаття 89. Оцінка доказів

§ 2. Показання свідків

Стаття 90. Показання свідка

Стаття 91. Виклик свідка

Стаття 92. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників

Стаття 93. Письмове опитування учасників справи як свідків

Стаття 94. Допит свідка за заявою сторони арбітражного (третейського) розгляду

§ 3. Письмові докази

Стаття 95. Письмові докази

Стаття 96. Повернення оригіналів письмових доказів

§ 4. Речові докази

Стаття 97. Речові докази

Стаття 98. Зберігання речових доказів

Стаття 99. Повернення речових доказів

§ 5. Електронні докази

Стаття 100. Електронні докази

Стаття 101. Зберігання та повернення оригіналів електронних доказів

§ 6. Висновок експерта

Стаття 102. Вимоги до висновку експерта

Стаття 103. Призначення експертизи судом

Стаття 104. Ухвала про призначення експертизи

Стаття 105. Обов’язкове призначення експертизи судом

Стаття 106. Проведення експертизи на замовлення учасників справи

Стаття 107. Збирання матеріалів для проведення експертизи

Стаття 108. Проведення експертизи

Стаття 109. Наслідки ухилення від участі в експертизі

Стаття 110. Оцінка висновку експерта судом

Стаття 111. Комісійна експертиза

Стаття 112. Комплексна експертиза

Стаття 113. Додаткова і повторна експертиза

§ 7. Висновок експерта у галузі права

Стаття 114. Зміст висновку експерта у галузі права

Стаття 115. Оцінка висновку експерта у галузі права судом

§ 8. Забезпечення доказів

Стаття 116. Підстави та порядок забезпечення доказів

Стаття 117. Заява про забезпечення доказів

Стаття 118. Розгляд заяви про забезпечення доказів

Стаття 119. Відшкодування витрат, пов’язаних із забезпеченням доказів

Глава 6. Процесуальні строки

Стаття 120. Види процесуальних строків

Стаття 121. Розумність процесуальних строків

Стаття 122. Обчислення процесуальних строків

Стаття 123. Початок перебігу процесуальних строків

Стаття 124. Закінчення процесуальних строків

Стаття 125. Зупинення процесуальних строків

Стаття 126. Наслідки пропущення процесуальних строків

Стаття 127. Поновлення та продовження процесуальних строків

Глава 7. Судові виклики і повідомлення

Стаття 128. Судові повістки

Стаття 129. Зміст судової повістки і оголошення про виклик у суд

Стаття 130. Порядок вручення судових повісток

Стаття 131. Обов’язок учасників судового процесу повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) та про причини неявки в судове засідання

Стаття 132. Розшук відповідача

Глава 8. Судові витрати

Стаття 133. Види судових витрат

Стаття 134. Попереднє визначення суми судових витрат

Стаття 135. Забезпечення та попередня оплата судових витрат

Стаття 136. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати

Стаття 137. Витрати на професійну правничу допомогу

Стаття 138. Витрати сторін та їхніх представників, що пов’язані з явкою до суду

Стаття 139. Витрати, пов’язані із залученням (викликом) свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, проведенням експертиз

Стаття 140. Витрати, пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи

Стаття 141. Розподіл судових витрат між сторонами

Стаття 142. Розподіл витрат у разі визнання позову, закриття провадження у справі або залишення позову без розгляду

Глава 9. Заходи процесуального примусу

Стаття 143. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу

Стаття 144. Види заходів процесуального примусу

Стаття 145. Попередження і видалення із залу судового засідання

Стаття 146. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом

Стаття 147. Привід свідка

Стаття 148. Штраф

Глава 10. Забезпечення позову

Стаття 149. Підстави для забезпечення позову

Стаття 150. Види забезпечення позову

Стаття 151. Зміст і форма заяви

Стаття 152. Порядок подання заяви про забезпечення позову

Стаття 153. Розгляд заяви про забезпечення позову

Стаття 154. Зустрічне забезпечення

Стаття 155. Скасування зустрічного забезпечення

Стаття 156. Заміна одного заходу забезпечення позову іншим

Стаття 157. Виконання ухвали про забезпечення позову

Стаття 158. Скасування заходів забезпечення позову

Стаття 159. Відшкодування збитків, заподіяних забезпеченням позову

Розділ II
НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 160. Стягнення на підставі судового наказу

Стаття 161. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ

Стаття 162. Підсудність

Стаття 163. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу

Стаття 164. Судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу

Стаття 165. Підстави для відмови у видачі судового наказу

Стаття 166. Наслідки відмови у видачі судового наказу

Стаття 167. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу

Стаття 168. Зміст судового наказу

Стаття 169. Надіслання боржникові копії судового наказу

Стаття 170. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу та строки її подання

Стаття 171. Розгляд заяви про скасування судового наказу

Стаття 172. Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві

Стаття 173. Виправлення помилки в судовому наказі, визнання судового наказу таким, що не підлягає виконанню, відстрочення чи розстрочення його виконання

Розділ III
ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Глава 1. Письмові заяви учасників справи
§ 1. Заяви по суті справи

Стаття 174. Види та зміст заяв по суті справи

Стаття 175. Позовна заява

Стаття 176. Ціна позову

Стаття 177. Документи, що додаються до позовної заяви

Стаття 178. Відзив

Стаття 179. Відповідь на відзив

Стаття 180. Заперечення

Стаття 181. Пояснення третьої особи щодо позову або відзиву

§ 2. Заяви з процесуальних питань

Стаття 182. Заяви, клопотання і заперечення

Стаття 183. Загальні вимоги до форми та змісту письмової заяви, клопотання, заперечення

Глава 2. Відкриття провадження у справі

Стаття 184. Пред’явлення позову

Стаття 185. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви

Стаття 186. Відмова у відкритті провадження у справі

Стаття 187. Відкриття провадження у справі

Стаття 188. Об’єднання і роз’єднання позовів

Глава 3. Підготовче провадження

Стаття 189. Завдання та строк підготовчого провадження

Стаття 190. Надіслання копії ухвали про відкриття провадження у справі, копії позовної заяви та доданих до неї документів

Стаття 191. Подання відзиву

Стаття 192. Подання пояснень третіх осіб щодо позову або відзиву

Стаття 193. Зустрічний позов

Стаття 194. Форма і зміст зустрічної позовної заяви

Стаття 195. Позов третьої особи із самостійними вимогами

Стаття 196. Мета і строк проведення підготовчого засідання

Стаття 197. Підготовче засідання

Стаття 198. Порядок проведення підготовчого засідання

Стаття 199. Подання відповіді на відзив та заперечення

Стаття 200. Судові рішення у підготовчому засіданні

Глава 4. Врегулювання спору за участю судді

Стаття 201. Підстави проведення врегулювання спору за участю судді

Стаття 202. Порядок призначення врегулювання спору за участю судді

Стаття 203. Порядок проведення врегулювання спору за участю судді

Стаття 204. Припинення врегулювання спору за участю судді

Стаття 205. Строк проведення врегулювання спору за участю судді

Глава 5. Відмова позивача від позову. Мирова угода

Стаття 206. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем

Стаття 207. Мирова угода сторін

Стаття 208. Виконання мирової угоди

Глава 6. Розгляд справи по суті
§ 1. Загальні положення

Стаття 209. Завдання розгляду справи по суті

Стаття 210. Строки розгляду справи по суті

Стаття 211. Судове засідання

Стаття 212. Участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції

Стаття 213. Безпосередність судового розгляду. Перерви в судовому засіданні

Стаття 214. Головуючий у судовому засіданні

Стаття 215. Звертання до суду у судовому засіданні

Стаття 216. Обов’язки осіб, присутніх у залі судового засідання

§ 2. Відкриття розгляду справи по суті

Стаття 217. Відкриття судового засідання

Стаття 218. Роз’яснення перекладачеві його прав та обов’язків. Присяга перекладача

Стаття 219. Видалення свідків із зали судового засідання

Стаття 220. Оголошення складу суду і роз’яснення права відводу

Стаття 221. Роз’яснення прав та обов’язків

Стаття 222. Розгляд заяв та клопотань

Стаття 223. Наслідки неявки в судове засідання учасника справи

Стаття 224. Наслідки неявки в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста, перекладача

Стаття 225. Роз’яснення прав та обов’язків експерта. Присяга експерта

Стаття 226. Роз’яснення спеціалістові його прав та обов’язків

§ 3. З’ясування обставин справи та дослідження доказів

Стаття 227. Вступне слово учасників справи

Стаття 228. Порядок з’ясування обставин справи та дослідження доказів

Стаття 229. Дослідження доказів

Стаття 230. Порядок допиту свідків

Стаття 231. Використання свідком письмових записів

Стаття 232. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків

Стаття 233. Оголошення показань свідків

Стаття 234. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків

Стаття 235. Дослідження письмових доказів

Стаття 236. Оголошення і дослідження змісту особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції

Стаття 237. Дослідження речових та електронних доказів

Стаття 238. Відтворення звукозапису, демонстрація відеозапису і їх дослідження

Стаття 239. Дослідження висновку експерта

Стаття 240. Відкладення розгляду справи або перерва в судовому засіданні

Стаття 241. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами

§ 4. Судові дебати та ухвалення рішення

Стаття 242. Судові дебати

Стаття 243. Повернення до з’ясування обставин у справі

Стаття 244. Вихід суду для ухвалення рішення

Стаття 245. Таємниця нарадчої кімнати

Стаття 246. Ухвалення рішення про судові витрати

Глава 7. Фіксування судового процесу

Стаття 247. Фіксування судового засідання технічними засобами

Стаття 248. Протокол судового засідання

Стаття 249. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, протоколу судового засідання та їх розгляд

Стаття 250. Порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні дії

Глава 8. Зупинення і закриття провадження у справі. Залишення позову без розгляду

Стаття 251. Обов’язок суду зупинити провадження у справі

Стаття 252. Право суду зупинити провадження у справі

Стаття 253. Строки, на які зупиняється провадження у справі

Стаття 254. Поновлення провадження у справі

Стаття 255. Підстави закриття провадження у справі

Стаття 256. Наслідки закриття провадження у справі

Стаття 257. Залишення позову без розгляду

Глава 9. Судові рішення

Стаття 258. Види судових рішень

Стаття 259. Порядок ухвалення судових рішень

Стаття 260. Зміст ухвали суду

Стаття 261. Набрання ухвалою законної сили

Стаття 262. Окрема ухвала суду

Стаття 263. Законність і обґрунтованість судового рішення

Стаття 264. Питання, які вирішує суд під час ухвалення рішення суду

Стаття 265. Зміст рішення суду

Стаття 266. Рішення суду на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів

Стаття 267. Визначення порядку і строку виконання рішення суду, забезпечення його виконання

Стаття 268. Проголошення судового рішення

Стаття 269. Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні

Стаття 270. Додаткове рішення суду

Стаття 271. Роз’яснення судового рішення

Стаття 272. Вручення судового рішення

Стаття 273. Набрання рішенням суду законної сили

Глава 10. Розгляд справ у порядку спрощеного провадження

Стаття 274. Справи, що розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження

Стаття 275. Строк розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження

Стаття 276. Клопотання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження

Стаття 277. Вирішення питання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження

Стаття 278. Особливості подання заяв по суті справи у спрощеному позовному провадженні

Стаття 279. Особливості розгляду справи у порядку спрощеного позовного провадження

Глава 11. Заочний розгляд справи

Стаття 280. Умови проведення заочного розгляду справи

Стаття 281. Порядок заочного розгляду справи

Стаття 282. Форма і зміст заочного рішення

Стаття 283. Повідомлення про заочне рішення

Стаття 284. Порядок і строк подання заяви про перегляд заочного рішення

Стаття 285. Форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення

Стаття 286. Дії суду після прийняття заяви про перегляд заочного рішення

Стаття 287. Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення

Стаття 288. Скасування та оскарження заочного рішення

Стаття 289. Законна сила заочного рішення

Глава 12. Особливості позовного провадження у справах про визнання необґрунтованими активів та їх витребування

Стаття 290. Пред’явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх витребування

Стаття 291. Визнання необґрунтованими активів

Стаття 292. Правові наслідки визнання активів необґрунтованими

Розділ IV
ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ
Глава 1. Загальні положення

Стаття 293. Окреме провадження

Стаття 294. Порядок розгляду справ окремого провадження

Глава 2. Розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи

Стаття 295. Підсудність

Стаття 296. Особи, які можуть бути заявниками

Стаття 297. Зміст заяви

Стаття 298. Призначення експертизи

Стаття 299. Розгляд справ

Стаття 300. Рішення суду

Глава 3. Розгляд судом справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

Стаття 301. Підсудність

Стаття 302. Зміст заяви

Стаття 303. Розгляд справи

Стаття 304. Рішення суду

Глава 4. Розгляд судом справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою

Стаття 305. Підсудність

Стаття 306. Зміст заяви

Стаття 307. Підготовка справи до розгляду

Стаття 308. Розгляд справи

Стаття 309. Дії суду в разі появи фізичної особи, яку було визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою

Глава 5. Розгляд судом справ про усиновлення

Стаття 310. Підсудність

Стаття 311. Зміст заяви

Стаття 312. Підготовка справи до розгляду

Стаття 313. Розгляд справи

Стаття 314. Рішення суду

Глава 6. Розгляд судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення

Стаття 315. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення

Стаття 316. Підсудність

Стаття 317. Особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України

Стаття 318. Зміст заяви

Стаття 319. Зміст рішення суду про встановлення факту, що має юридичне значення

Глава 7. Розгляд судом справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника та векселі

Стаття 320. Підсудність

Стаття 321. Зміст заяви

Стаття 322. Ухвала суду до судового розгляду

Стаття 323. Зміст публікації

Стаття 324. Обов’язки держателя втраченого цінного папера на пред’явника або векселя

Стаття 325. Строк пред’явлення позову заявником до держателя втраченого цінного папера на пред’явника або векселя

Стаття 326. Призначення справи до розгляду

Стаття 327. Вирішення справи

Стаття 328. Права держателя цінного папера на пред’явника або векселя щодо відшкодування збитків

Глава 8. Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність

Стаття 329. Підсудність

Стаття 330. Зміст заяви

Стаття 331. Відмова в прийнятті заяви

Стаття 332. Розгляд справи

Стаття 333. Рішення суду

Глава 9. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою

Стаття 334. Підсудність

Стаття 335. Зміст заяви

Стаття 336. Відмова в прийнятті заяви

Стаття 337. Розгляд справи

Стаття 338. Рішення суду

Глава 10. Розгляд заяви про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку

Стаття 339. Підсудність

Стаття 340. Зміст заяви і строк її подання

Стаття 341. Розгляд справи

Стаття 342. Рішення суду

Глава 11. Розгляд судом справ про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу

Стаття 343. Підсудність

Стаття 344. Зміст і строк подання заяви

Стаття 345. Розгляд справи

Стаття 346. Рішення суду

Глава 12. Розгляд судом справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб

Стаття 347. Підсудність

Стаття 348. Зміст заяви

Стаття 349. Розгляд справи

Стаття 350. Рішення суду

Глава 13. Розгляд судом справ про видачу і продовження обмежувального припису

Стаття 350-1. Підсудність

Стаття 350-2. Особи, які можуть бути заявниками

Стаття 350-3. Заінтересовані особи у справах про видачу обмежувального припису

Стаття 350-4. Зміст заяви

Стаття 350-5. Розгляд справи

Стаття 350-6. Рішення суду

Стаття 350-7. Продовження обмежувального припису

Стаття 350-8. Вручення рішення суду, повідомлення про видачу або продовження обмежувального припису

Розділ V
ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ
Глава 1. Апеляційне провадження
§ 1. Апеляційна скарга

Стаття 351. Суди апеляційної інстанції

Стаття 352. Право апеляційного оскарження

Стаття 353. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду

Стаття 354. Строк на апеляційне оскарження

Стаття 355. Порядок подання апеляційної скарги

Стаття 356. Форма і зміст апеляційної скарги

§ 2. Відкриття апеляційного провадження

Стаття 357. Залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги

Стаття 358. Відмова у відкритті апеляційного провадження

Стаття 359. Відкриття апеляційного провадження

Стаття 360. Відзив на апеляційну скаргу

Стаття 361. Надсилання копій апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів учасникам справи

Стаття 362. Закриття апеляційного провадження

Стаття 363. Приєднання до апеляційної скарги

Стаття 364. Доповнення, зміна або відкликання апеляційної скарги або відмова від неї

§ 3. Апеляційний розгляд

Стаття 365. Підготовка розгляду справи судом апеляційної інстанції

Стаття 366. Призначення справи до розгляду в суді апеляційної інстанції

Стаття 367. Межі розгляду справи судом апеляційної інстанції

Стаття 368. Порядок розгляду справи судом апеляційної інстанції

Стаття 369. Особливості розгляду в апеляційному порядку окремих категорій справ

Стаття 370. Порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла до суду апеляційної інстанції після закінчення апеляційного розгляду справи

Стаття 371. Строк розгляду апеляційної скарги

Стаття 372. Наслідки неявки в судове засідання учасників справи

Стаття 373. Відмова позивача від позову та мирова угода сторін

Стаття 374. Повноваження суду апеляційної інстанції

Стаття 375. Підстави для залишення апеляційної скарги без задоволення, а судового рішення без змін

Стаття 376. Підстави для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення

Стаття 377. Підстави для скасування судового рішення повністю або частково з закриттям провадження у справі або залишенням позову без розгляду у відповідній частині

Стаття 378. Підстави для скасування судового рішення і направлення справи для розгляду до іншого суду першої інстанції за встановленою підсудністю

Стаття 379. Підстави для скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції

Стаття 380. Підстави для скасування ухвали суду і направлення справи на розгляд за встановленою підсудністю

Стаття 381. Порядок прийняття постанов судом апеляційної інстанції

Стаття 382. Постанова суду апеляційної інстанції

Стаття 383. Проголошення постанови судом апеляційної інстанції

Стаття 384. Законна сила постанови суду апеляційної інстанції

Стаття 385. Окрема ухвала суду апеляційної інстанції

Стаття 386. Вручення постанов суду апеляційної інстанції

Стаття 387. Повернення справи

Глава 2. Касаційне провадження
§ 1. Касаційна скарга

Стаття 388. Суд касаційної інстанції

Стаття 389. Право касаційного оскарження

Стаття 390. Строк на касаційне оскарження

Стаття 391. Порядок подання касаційної скарги

Стаття 392. Форма і зміст касаційної скарги

§ 2. Відкриття касаційного провадження

Стаття 393. Залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги

Стаття 394. Відкриття касаційного провадження у справі, відмова у відкритті касаційного провадження у справі

Стаття 395. Відзив на касаційну скаргу

Стаття 396. Закриття касаційного провадження

Стаття 397. Приєднання до касаційної скарги

Стаття 398. Доповнення, зміна або відкликання касаційної скарги або відмова від неї

§ 3. Касаційний розгляд

Стаття 399. Підготовка справи до касаційного розгляду

Стаття 400. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції

Стаття 401. Попередній розгляд справи

Стаття 402. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції

Стаття 403. Підстави для передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду

Стаття 404. Порядок передачі справи на розгляд палати, об’єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду

Стаття 405. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи

Стаття 406. Касаційні скарги на ухвали суду

Стаття 407. Строки розгляду касаційної скарги

Стаття 408. Відмова позивача від позову та укладення сторонами мирової угоди

Стаття 409. Повноваження суду касаційної інстанції

Стаття 410. Підстави для залишення касаційної скарги без задоволення, а судових рішень - без змін

Стаття 411. Підстави для повного або часткового скасування рішень і передачі справи повністю або частково на новий розгляд або для продовження розгляду

Стаття 412. Підстави для скасування судових рішень повністю або частково і ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення

Стаття 413. Підстави для скасування постанови суду апеляційної інстанції повністю або частково і залишення в силі судового рішення суду першої інстанції у відповідній частині

Стаття 414. Підстави для скасування рішення повністю або частково із закриттям провадження в справі або залишенням позову без розгляду у відповідній частині

Стаття 415. Порядок прийняття постанов судом касаційної інстанції

Стаття 416. Постанова суду касаційної інстанції

Стаття 417. Обов’язковість вказівок, що містяться в постанові суду касаційної інстанції

Стаття 418. Проголошення постанови судом касаційної інстанції

Стаття 419. Законна сила постанови суду касаційної інстанції

Стаття 420. Окрема ухвала суду касаційної інстанції

Стаття 421. Вручення судових рішень суду касаційної інстанції

Стаття 422. Повернення справи

Глава 3. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами

Стаття 423. Підстави перегляду

Стаття 424. Строк подання заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами

Стаття 425. Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами

Стаття 426. Форма і зміст заяви

Стаття 427. Відкриття провадження за нововиявленими або виключними обставинами

Стаття 428. Відмова від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами та її наслідки

Стаття 429. Розгляд заяви

Розділ VI
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ ТА РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ (ПОСАДОВИХ ОСІБ)

Стаття 430. Негайне виконання судових рішень

Стаття 431. Звернення судових рішень до виконання

Стаття 432. Виправлення помилки у виконавчому документі та визнання його таким, що не підлягає виконанню

Стаття 433. Поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання

Стаття 434. Мирова угода в процесі виконання

Стаття 435. Відстрочення і розстрочення виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання

Стаття 436. Зупинення виконання судового рішення

Стаття 437. Тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу

Стаття 438. Оголошення розшуку боржника або дитини, привід боржника

Стаття 439. Вирішення питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи

Стаття 440. Звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, та нерухоме майно, право власності на яке не зареєстровано в установленому законом порядку

Стаття 441. Тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України

Стаття 442. Заміна сторони виконавчого провадження

Стаття 443. Визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами

Стаття 444. Поворот виконання рішення, постанови

Стаття 445. Особливості повороту виконання в окремих категоріях справ

Стаття 446. Підсудність справ

Розділ VII
СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Стаття 447. Право на звернення із скаргою до суду

Стаття 448. Подання скарги

Стаття 449. Строки для звернення зі скаргою

Стаття 450. Розгляд скарги

Стаття 451. Судове рішення за скаргою

Стаття 452. Розподіл витрат, пов’язаних з розглядом скарги

Стаття 453. Виконання ухвали суду

Розділ VIII
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ, ОСПОРЮВАННЯ РІШЕНЬ МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ АРБІТРАЖІВ

Стаття 454. Оскарження рішення третейського суду, оспорювання рішення міжнародного комерційного арбітражу

Стаття 455. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу

Стаття 456. Відкриття провадження у справі. Підготовка справи до розгляду

Стаття 457. Судовий розгляд справи

Стаття 458. Підстави для скасування рішення третейського суду

Стаття 459. Підстави для скасування рішення міжнародного комерційного арбітражу

Стаття 460. Ухвала суду у справі про скасування рішення третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу

Стаття 461. Порядок оскарження постанов міжнародного комерційного арбітражу щодо наявності у нього компетенції, винесених в порядку розгляду питань попереднього характеру

Розділ IX
ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ, МІЖНАРОДНИХ КОМЕРЦІЙНИХ АРБІТРАЖІВ В УКРАЇНІ, НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ
Глава 1. Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню

Стаття 462. Умови визнання та виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню

Стаття 463. Строки пред’явлення рішення іноземного суду до примусового виконання

Стаття 464. Суди, що розглядають справи про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду

Стаття 465. Порядок подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду

Стаття 466. Вимоги до клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду

Стаття 467. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду

Стаття 468. Підстави для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду

Стаття 469. Оскарження ухвали суду

Стаття 470. Звернення до примусового виконання рішення іноземного суду

Глава 2. Визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

Стаття 471. Умови визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

Стаття 472. Порядок подання клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

Стаття 473. Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню

Глава 3. Визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу

Стаття 474. Умови визнання та надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, якщо його місце знаходиться за межами України

Стаття 475. Порядок і строки подання заяви про визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу

Стаття 476. Форма і зміст заяви про визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу

Стаття 477. Порядок розгляду заяви про визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу

Стаття 478. Підстави для відмови у визнанні і наданні дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу

Стаття 479. Ухвала суду про визнання і надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу або про відмову у визнанні і наданні дозволу на виконання

Стаття 480. Добровільне виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу про стягнення грошових коштів

Стаття 481. Визнання рішень міжнародного комерційного арбітражу, що не підлягають примусовому виконанню

Стаття 482. Надання дозволу на виконання рішення міжнародного комерційного арбітражу, якщо місце арбітражу знаходиться на території України

Глава 4. Провадження у справах про надання дозволу на примусове виконання рішень третейських судів

Стаття 483. Видача виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду

Стаття 484. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду

Стаття 485. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду

Стаття 486. Підстави для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду

Стаття 487. Ухвала суду про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у його видачі

Розділ X
ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Стаття 488. Порядок відновлення втраченого судового провадження

Стаття 489. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення втраченого судового провадження

Стаття 490. Підсудність заяви про відновлення втраченого провадження

Стаття 491. Форма і зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження

Стаття 492. Наслідки недодержання вимог до форми та змісту заяви, залишення заяви без розгляду чи відмова у відкритті провадження за заявою

Стаття 493. Розгляд заяви про відновлення втраченого судового провадження

Стаття 494. Ухвала суду за наслідками розгляду заяви про відновлення втраченого судового провадження

Стаття 495. Звільнення заявника від судових витрат

Розділ XI
ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ

Стаття 496. Процесуальні права та обов’язки іноземних осіб

Стаття 497. Підсудність судам України цивільних справ з іноземним елементом

Стаття 498. Звернення суду України із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави

Стаття 499. Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги

Стаття 500. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів

Стаття 501. Виконання судового доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів

Стаття 502. Виконання судових доручень закордонними дипломатичними установами України

Прикінцеві положення

Перехідні положення